Přeskočit navigaci

Epidemiologie HCV genotypu 6

Genotyp 6 viru hepatitidy C (HCV) je častý u pacientů z jihovýchodní Asie a okolních regionů, kde je prevalence HCV rovněž vysoká.

Epidemiologie HCV genotypu 6

Genotyp 6 viru hepatitidy C (HCV) je častý u pacientů z jihovýchodní Asie a okolních regionů, kde je prevalence HCV rovněž vysoká. HCV genotyp 6 má ve srovnání s více známým genotypem 1 velkou genetickou rozmanitost a také odlišně odpovídá na antivirovou terapii. Cílem následující práce bylo poskytnout systematický přehled současné literatury zabývající se epidemiologií, klasifikací a léčbou HCV genotypu 6.

Autoři vyhledávali v databázi PubMed výrazy "Hepatitida C" a "genotyp 6", přičemž tak nalezli celkem 47 prací, z nichž bylo 33 relevantních a splňovalo podmínky pro zařazení do tohoto přehledového článku. Další publikované texty byly nalezeny pomocí referencí uvedených v těchto 33 základních článcích.

Odhaduje se, že prevalence HCV genotypu 6 dosahuje v některých oblastech jihovýchodní Asie až 50 %, a to zejména u nitrožilních uživatelů drog a pacientů s thalassaemia major. I když předchozí testy mohly chybně diagnostikovat HCV genotyp 6 jako genotyp 1, novější testy již mohou přesněji a spolehlivěji určit HCV genotyp. Pacienti infikovaní HCV genotypem 6 reagují ve srovnání s těmi, kteří mají HCV genotyp 1, lépe na terapii interferonem (lze očekávat vyšší procento setrvalé virologické odpovědi), ačkoli vstupní klinické charakteristiky pacientů a vedlejší účinky jsou podobné u HCV genotypu 6 i ostatních HCV genotypů. Současně se zdá, že setrvalá virologická odpověď u pacientů s HCV genotypem 6 léčených 24 týdnů interferonem a ribavirinem je podobná jako u pacientů léčených 48 týdnů.

Budoucí studie by proto měly usilovat o upřesnění otázek týkajících se časných prediktorů odpovědi na antivirovou léčbu u pacientů s HCV genotypem 6. Stejně tak by měly vyjasnit vliv etnických a genotypových faktorů na léčebnou odpověď u těchto pacientů a stanovit optimální délku léčby.

(mik)

Zdroj: Chao DT, Abe K, Nguyen MH. Systematic review: epidemiology of hepatitis C genotype 6 and its management. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2011;34:286–296. Doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04714.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci