Přeskočit navigaci

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Inzulinová rezistence (IR) sehrává u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) důležitou roli v rozvoji jaterní steatózy a fibrózy.

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Inzulinová rezistence (IR) sehrává u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) důležitou roli v rozvoji jaterní steatózy a fibrózy. Nakolik může být inzulinová rezistence ovlivněna očištěním od viru, není ale zcela jasné. Této problematice byla věnována práce australských autorů publikovaná v březnovém on-line vydání Internal Medicine Journal.

Zmiňované prospektivní studie se účastnilo celkem 86 pacientů léčených dle standardů Australian teaching hospital v letech 2003 až 2007. Autoři shromáždili potřebné demografické, biochemické i histologické údaje. Průměrná hodnota HOMA-IR před terapií byla podobná ve skupině se setrvalou virologickou odpovědí (SVR) i ve skupině, kde k dosažení SVR nedošlo (2,7 ± 0,5 a 2,8 ± 0,4), obě hodnoty byly v souladu s významnou inzulinovou rezistencí. Na konci terapie ale došlo ve skupině s SVR k výraznému zlepšení HOMA-IR (z 3,0 ± 1,0 na 2,2 ± 0,5, p = 0,04). Tento trend vykazoval statistickou významnost šest měsíců po léčbě. Mnohonásobná regresní analýza prokázala, že zlepšení hodnot GMT i ALT predikuje zlepšení HOMA-IR (p = 0,01).

Očistění od viru HCV je tedy spojeno se zlepšením inzulinové rezistence. Přestože je přítomnost jaterní fibrózy prediktorem inzulinové rezistence, její změny se zdají být nezávislé na změnách závažnosti jaterní fibrózy. S léčbou související zlepšení hodnot GMT a ALT spolu se zlepšením inzulinové rezistence by tak mohlo být možným ukazatelem snížení hepatálního oxidativního stresu.

(mik)

Zdroj: Chan C. et al. Sustained Virological Response following Chronic Hepatitis C treatment is associated with improvement in Insulin Resistance (Insulin Resistance in Hepatitis C). Intern Med J. Publikováno on-line 19. března 2013; doi: 10.1111/imj.12136

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba