Přeskočit navigaci

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Boceprevir a telaprevir jsou inhibitory proteáz viru hepatitidy C užívané v terapii chronické hepatitidy C (genotyp 1) jednak u dosud neléčených pacientů, jednak v případech s dokumentovaným relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem (Peg-IFN) a ribavirinem (RBV).

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Boceprevir a telaprevir jsou inhibitory proteáz viru hepatitidy C užívané v terapii chronické hepatitidy C (genotyp 1) jednak u dosud neléčených pacientů, jednak v případech s dokumentovaným relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem (Peg-IFN) a ribavirinem (RBV).

Recentní metaanalýza zahrnula všechny studie z let 1995–2012, které porovnávaly setrvalou virologickou odpověď (SVR) alespoň po 24 týdnů mezi skupinou s trojitou terapií (boceprevir nebo telaprevir společně s Peg-IFN + RBV) a skupinou, které bylo podáváno placebo + Peg-IFN + RBV, a současně zaznamenávaly nežádoucí účinky. Tato kritéria splnilo osm studií, z toho tři s boceprevirem (SPRINT-1; SPRINT-2; RESPOND-2; celkem 2 020 pacientů) a pět s telaprevirem (PROVE-1, -2, -3; ADVANCE; REALIZE; celkem 2 124 pacientů).

Po 24 týdnech byla u pacientů léčených boceprevirem SVR signifikantně lepší než u placeba (OR = 4,52; 95% CI 2,77–7,38; p < 0,0001). Tento výsledek se potvrdil i v případě, že byly analyzovány zvlášť výsledky u pacientů "naivních" (dosud neléčených) a dříve léčených Peg-IFN + RBV. Mezi pozorované nežádoucí účinky patřila anémie a dysgeuzie. SVR u telapreviru byla oproti kontrolní skupině rovněž lepší (OR = 3,31; 95% CI 2,27–4,82; p < 0,0001), signifikantní nežádoucí účinky zahrnovaly vyrážku, pruritus, anémii, nauzeu a průjem.

V nepřímém porovnání nebyl mezi boceprevirem a telaprevirem shledán statistický rozdíl v přerušení terapie pro nežádoucí účinky ani v účinku na SVR. Trojitá terapie tedy vedla, i při zvýšení četnosti nežádoucích účinků, k robustnímu nárůstu úspěšnosti v dosažení SVR u pacientů bez předchozí léčby i s relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem.

 (onse)

Zdroj: Sitole M. et al. Telaprevir Versus Boceprevir in Chronic Hepatitis C: A Meta-Analysis of Data From Phase II and III Trials. Clin Ther. 2013 Feb; 35 (2): 190–7; doi: 10.1016/j.clinthera.2012.12.017

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta