Přeskočit navigaci

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Boceprevir a telaprevir jsou inhibitory proteáz viru hepatitidy C užívané v terapii chronické hepatitidy C (genotyp 1) jednak u dosud neléčených pacientů, jednak v případech s dokumentovaným relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem (Peg-IFN) a ribavirinem (RBV).

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Boceprevir a telaprevir jsou inhibitory proteáz viru hepatitidy C užívané v terapii chronické hepatitidy C (genotyp 1) jednak u dosud neléčených pacientů, jednak v případech s dokumentovaným relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem (Peg-IFN) a ribavirinem (RBV).

Recentní metaanalýza zahrnula všechny studie z let 1995–2012, které porovnávaly setrvalou virologickou odpověď (SVR) alespoň po 24 týdnů mezi skupinou s trojitou terapií (boceprevir nebo telaprevir společně s Peg-IFN + RBV) a skupinou, které bylo podáváno placebo + Peg-IFN + RBV, a současně zaznamenávaly nežádoucí účinky. Tato kritéria splnilo osm studií, z toho tři s boceprevirem (SPRINT-1; SPRINT-2; RESPOND-2; celkem 2 020 pacientů) a pět s telaprevirem (PROVE-1, -2, -3; ADVANCE; REALIZE; celkem 2 124 pacientů).

Po 24 týdnech byla u pacientů léčených boceprevirem SVR signifikantně lepší než u placeba (OR = 4,52; 95% CI 2,77–7,38; p < 0,0001). Tento výsledek se potvrdil i v případě, že byly analyzovány zvlášť výsledky u pacientů "naivních" (dosud neléčených) a dříve léčených Peg-IFN + RBV. Mezi pozorované nežádoucí účinky patřila anémie a dysgeuzie. SVR u telapreviru byla oproti kontrolní skupině rovněž lepší (OR = 3,31; 95% CI 2,27–4,82; p < 0,0001), signifikantní nežádoucí účinky zahrnovaly vyrážku, pruritus, anémii, nauzeu a průjem.

V nepřímém porovnání nebyl mezi boceprevirem a telaprevirem shledán statistický rozdíl v přerušení terapie pro nežádoucí účinky ani v účinku na SVR. Trojitá terapie tedy vedla, i při zvýšení četnosti nežádoucích účinků, k robustnímu nárůstu úspěšnosti v dosažení SVR u pacientů bez předchozí léčby i s relapsem po předchozí léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem.

 (onse)

Zdroj: Sitole M. et al. Telaprevir Versus Boceprevir in Chronic Hepatitis C: A Meta-Analysis of Data From Phase II and III Trials. Clin Ther. 2013 Feb; 35 (2): 190–7; doi: 10.1016/j.clinthera.2012.12.017

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí