Přeskočit navigaci

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

V současné době je stále častěji předmětem zájmu snaha o identifikaci těch pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3.

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

V současné době je stále častěji předmětem zájmu snaha o identifikaci těch pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3, u kterých by bylo možné snížit dávku nebo zkrátit trvání terapie při zachování její vysoké účinnosti. Danou problematikou se blíže zabývala studie německých autorů.

Do zmiňované studie byli zařazeni dosud neléčení pacienti s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3. Ti byli následně randomizováni do tří skupin. Skupina A užívala pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 1,5 ug/kg týdně po dobu 24 týdnů, zatímco skupina B jej užívala v dávce 1,0 ug/kg týdně také po dobu 24 týdnů. Skupina C byla naproti tomu léčena pouze 16 týdnů dávkou 1,5 ug/kg týdně. Všechny skupiny obdržely k terapii pegylovaným interferonem také ribavirin v dávce 800-1200 mg denně. Účastníci studie pocházeli ze dvou kohort. Tou první byla takzvaná Hep-Net kohorta zahrnující pacienty z Německa, druhou pak mezinárodní kohorta z center napříč Evropou a Asií. Primárním cílovým bodem studie bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Do studie bylo zařazeno celkem 682 pacientů, 80,2 % s HCV genotypem 3. Setrvalé virologické odpovědi bylo dosaženo v 66,5 %, 64,3 % a 56,6 % ve skupině A, B a C. Výsledky byly u asijské i kavkazské populace podobné. Zároveň bylo prokázáno, že léčba ve skupině B a C nebyla méně účinná než léčba ve skupině A. Z řad pacientů s nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu bylo SVR dosaženo v 75,3 % (sk. A), 75,9 % (sk. B) a 72,4 % (sk. C). Naproti tomu procento relapsů bylo 17,8 %, 16,3 % a 29,3 %. Závažné nežádoucí účinky spojené s terapií byly nejčastější ve skupině A, naopak nejméně časté ve skupině C. Nežádoucí účinky vedoucí k přerušení terapie byly podobné napříč skupinami.

Autoři došli k závěru, že pro pacienty s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3 zůstává zlatým standardem 24týdenní terapie pegylovaným interferonem v dávce 1,5 ug/kg týdně spolu s ribavirinem dávkovaným podle hmotnosti. Nicméně u pacientů s nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu léčby by mohlo být zváženo zkrácení terapie na dobu 16 týdnů.

(mik)

Zdroj: Manns M, et al. Reduced Dose and Duration of Peginterferon alfa-2b and Weight-Based Ribavirin in Patients With Genotype 2 and 3 Chronic Hepatitis C. J Hepatol. Publikováno on-line 12. ledna 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí