Přeskočit navigaci

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Přidání bocepreviru k léčbě pegylovaným interferonem alfa-2b (PEG2a) a ribavirinem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 významně zvýšilo pravděpodobnost dosažení trvalé virologické odpovědi.

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Přidání bocepreviru k léčbě pegylovaným interferonem alfa-2b (PEG2a) a ribavirinem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 významně zvýšilo pravděpodobnost dosažení trvalé virologické odpovědi. Tyto výsledky ukázala americká studie s 201 pacienty s relapsem nebo rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C publikovaná v říjnu 2012.

Všichni účastníci této dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie dostávali první 4 týdny PEG2a a ribavirin. Poté byli rozděleni v poměru 1:2 k přidání placeba nebo bocepreviru. Tato léčba trvala 44 týdnů a primárním sledovaným parametrem byla trvalá virologická odpověď (TVO) za 24 týdnů po ukončení léčby.

Přidání bocepreviru významně zvýšilo podíl pacientů s TVO, který činil 24 % ve skupině s PEG2a, ribavirinem a placebem a 64 % ve skupině s PEG2a, ribavirinem a boceprevirem (p < 0,0001). Z pacientů se špatnou odpovědí na úvodní léčbu (pokles RNA HCV po 4 týdnech < 1 – log 10) nedosáhl po přidání placeba nikdo TVO, zatímco přidání bocepreviru zajistilo TVO u 39 % pacientů. Pokud byla odpověď na úvodní léčbu dobrá (pokles RNA HCV po 4 týdnech ≥ 1 – log 10), bylo TVO dosaženo u 25 % pacientů po přidání placeba a u 71 % pacientů po přidání bocepreviru.

Hodnocení hematologické snášenlivosti léčby ukázalo výskyt anémie (hemoglobin < 10,0 g/dl) u 50 % pacientů a výskyt neutropenie (< 750/mm3) u 43 % po přidání bocepreviru v porovnání s 27 %, resp. 21%, ve skupině s dvojkombinací PEG2a plus ribavirin.

Tato studie potvrdila předchozí výsledky, že přidání bocepreviru je účinné z hlediska dosažení TVO u pacientů s infekcí HCV genotypu 1 s relapsem nebo rezistencí na léčbu PEG2a a ribavirinem.

(zza)

Zdroj: Flamm S. L., Lawitz E., Jacobson I., et al. Boceprevir With Peginterferon Alfa-2a-Ribavirin Is Effective for Previously Treated Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Oct 10; pii: S1542-3565(12)01160-3; doi: 10.1016/j.cgh.2012.10.006. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba