Přeskočit navigaci

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C je prediktorem nižšího rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu.

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C je prediktorem nižšího rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu. Ukázala to velká japonská studie s průměrnou délkou sledování 3,6 roku publikovaná v říjnu 2012.

Tato prospektivní multicentrická studie zahrnovala 1 013 pacientů s chronickou hepatitidou C bez hepatocelulárního karcinomu (HCC) v anamnéze. Cirhózu jater mělo 150 z těchto pacientů. Všichni pacienti byli léčeni pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem. Období sledování výskytu HCC začalo po ukončení antivirové terapie.

HCC byl v průběhu sledování zjištěn u 47 (4,6 %) pacientů. Ve skupině bez cirhózy byla 5letá kumulativní incidence HCC u pacientů s trvalou virologickou odpovědí na léčbu 1,7 %, u pacientů s přechodnou virologickou odpovědí 3,2 %. Významně vyšší výskyt HCC ve skupině bez cirhózy byl zjištěn u pacientů bez virologické odpovědi na léčbu (p = 0,003, resp. p = 0,03). Podobné výsledky byly zjištěny také ve skupině pacientů s cirhózou. Zde byla 5letá kumulativní incidence HCC samozřejmě vyšší: 18,9 % u pacientů s trvalou virologickou odpovědí na léčbu, 20,8 % u pacientů s dočasnou virologickou odpovědí na léčbu a 39,4 % v případě absence virologické odpovědi. Riziko HCC bylo ovšem i zde významně vyšší, pokud nedošlo k virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem: p = 0,03, resp. p = 0,04.

Tato studie prokázala příznivý vliv úplné eliminace viru při léčbě interferonem 2a a ribavirinem na riziko vzniku HCC u pacientů s chronickou hepatitidou C.

(zza)

Zdroj: Ogawa E. et al. Efficacy of pegylated interferon alpha-2b and ribavirin treatment on the risk of hepatocellular carcinoma of patients with chronic hepatitis C: A prospective, multicenter study. J Hepatol. 2012 Oct 22; pii: S0168-8278(12)00816-1; doi: 10.1016/j.jhep.2012.10.017. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba