Přeskočit navigaci

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C je prediktorem nižšího rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu.

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C je prediktorem nižšího rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu. Ukázala to velká japonská studie s průměrnou délkou sledování 3,6 roku publikovaná v říjnu 2012.

Tato prospektivní multicentrická studie zahrnovala 1 013 pacientů s chronickou hepatitidou C bez hepatocelulárního karcinomu (HCC) v anamnéze. Cirhózu jater mělo 150 z těchto pacientů. Všichni pacienti byli léčeni pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem. Období sledování výskytu HCC začalo po ukončení antivirové terapie.

HCC byl v průběhu sledování zjištěn u 47 (4,6 %) pacientů. Ve skupině bez cirhózy byla 5letá kumulativní incidence HCC u pacientů s trvalou virologickou odpovědí na léčbu 1,7 %, u pacientů s přechodnou virologickou odpovědí 3,2 %. Významně vyšší výskyt HCC ve skupině bez cirhózy byl zjištěn u pacientů bez virologické odpovědi na léčbu (p = 0,003, resp. p = 0,03). Podobné výsledky byly zjištěny také ve skupině pacientů s cirhózou. Zde byla 5letá kumulativní incidence HCC samozřejmě vyšší: 18,9 % u pacientů s trvalou virologickou odpovědí na léčbu, 20,8 % u pacientů s dočasnou virologickou odpovědí na léčbu a 39,4 % v případě absence virologické odpovědi. Riziko HCC bylo ovšem i zde významně vyšší, pokud nedošlo k virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem 2a a ribavirinem: p = 0,03, resp. p = 0,04.

Tato studie prokázala příznivý vliv úplné eliminace viru při léčbě interferonem 2a a ribavirinem na riziko vzniku HCC u pacientů s chronickou hepatitidou C.

(zza)

Zdroj: Ogawa E. et al. Efficacy of pegylated interferon alpha-2b and ribavirin treatment on the risk of hepatocellular carcinoma of patients with chronic hepatitis C: A prospective, multicenter study. J Hepatol. 2012 Oct 22; pii: S0168-8278(12)00816-1; doi: 10.1016/j.jhep.2012.10.017. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci