Přeskočit navigaci

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Uživatelé intravenózních opiátů často trpí hepatitidou C (HepC). Vytváří se proto požadavek na to, aby účinná léčba HepC neinteragovala se substituční terapií metadonem nebo buprenorfinem. Mezi léky, které závažné interakce nevykazují, patří podle práce uveřejněné letos v časopise European Journal of Clinical Pharmacology také proteázový inhibitor boceprevir.

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Boceprevir reverzibilně inhibuje NS3/4A proteázu viru hepatitidy C a tím zabraňuje proteolytickému štěpení virového polyproteinu. Důsledkem je zamezení replikaci viru a snížení jeho kopií v hostitelském organismu. Látka je většinou užívána v kombinačním režimu s peginterferonem alfa a ribavirinem. Účinek bocepreviru byl popsán například v sériích klinických studií SPRINT a RESPOND.

Open-lable studie, která byla provedena ve dvou centrech, sledovala 21 dospělých dobrovolníků na udržovací léčbě. Tito nemocní dostávali buď orální metadon v dávce 20–150 mg denně, nebo sublingvální buprenorfin s naloxonem v dávce 8/2–24/6 mg denně. Tyto látky byly podávány buď samostatně, nebo v kombinaci s boceprevirem (800 mg po 8 hodinách) ve dnech 2–7. Farmakokinetická analýza vzorků byla prováděna před experimentem a vždy po 24 hodinách od podání medikace ve dnech 1–7.

Společné podávání bocepreviru s metadonem sice redukovalo plochu pod křivkou koncentrace závislé na čase a maximální plazmatickou koncentraci metadonu, ale plocha pod křivkou pro buprenorfin byla naopak zvětšena. Klinicky se však neprojevily symptomy opiátového abstinenčního syndromu nebo předávkování. Také efektivní dávka bocepreviru byla při současném podání substitučních opiátů srovnatelná s kontrolami.

Ukázalo se tak, že při současném podání bocepreviru a metadonu nebo buprenorfinu není nutné měnit dávkování ani jedné složky medikace. Přesto autoři u těchto pacientů doporučují, a to z důvodu interindividuální variability, zachovat určitou opatrnost.

(ond)

Zdroj: Hulskote E. D. et al. Pharmacokinetic interaction between HCV protease inhibitor boceprevir and methadone or buprenorphine in subjects on stable maintenance therapy. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Mar; 71 (3): 303–11; doi: 10.1007/s00228-014-1789-4. Epub 2015 Feb 11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci