Přeskočit navigaci

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Expozice viru hepatitidy B (HBV) může být spojena s rozvojem rakoviny slinivky. Navíc zde existuje i možnost reaktivace HBV v situaci, kdy pacienti podstupují chemoterapii.

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Expozice viru hepatitidy B (HBV) může být spojena s rozvojem rakoviny slinivky. Navíc zde existuje i možnost reaktivace HBV v situaci, kdy pacienti podstupují chemoterapii. Jedná se o první studii, která se tuto souvislost pokouší objasnit.

Možným vysvětlením by mohly být přirozené rozdíly mezi viry HBV a HCV. HBV je spíše systémovým virem, který cirkuluje v organismu, zatímco HCV je mnohem více hepatotropní, manifestuje se s delší časovou latencí a má nižší virulenci.

Oba viry jsou nicméně spojeny s konečnými stadii chronických jaterních onemocnění, jako jsou hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom. A jistá je i spojitost hepatitidy s extrahepatálním postižením – výzkum se v minulosti zabýval zejména asociací s non-Hodgkinovým lymfomem a také reaktivací HBV infekce u pacientů s rakovinou, kteří absolvují cytotoxickou a imunosupresivní terapii.

Dalším potenciálním cílem viru hepatitidy je pak pankreas, což je dáno jeho blízkým vztahem k játrům a tím, že oba zmíněné orgány sdílejí společné krevní cévy a žlučovody. Studie také prokázala podstatnou elevaci pankreatických enzymů u pacientů s akutní či chronickou HBV a HCV infekcí. A to nahrává teorii, že virová hepatitida vede k pankreatickému postižení.

Do samotné studie bylo zahrnuto 476 pacientů s histologicky potvrzeným adenokarcinomem pankreatu a 879 kontrolních osob. Krevní vzorky obou skupin byly testovány na přítomnost protilátek proti HCV, HBsAg, anti-HBc a anti-HBs. Bylo zjištěno, že u pacientů s karcinomem pankreatu je signifikantně vyšší prevalence expozice HBV v minulosti (dáno přítomností anti-HBc) než u zdravých kontrolních osob (7,6 % versus 3,2 %).

Jako další měla s rozvojem karcinomu pankreatu souvislost i pozitivní rodinná anamnéza rakoviny, kouření cigaret a diabetes mellitus. Souvislost mezi rakovinou slinivky a HCV prokázána nebyla.

(pes)

Zdroj: Journal of Clinical Oncology 2008(October);26:4557–4562.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta