Přeskočit navigaci

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Expozice viru hepatitidy B (HBV) může být spojena s rozvojem rakoviny slinivky. Navíc zde existuje i možnost reaktivace HBV v situaci, kdy pacienti podstupují chemoterapii.

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Expozice viru hepatitidy B (HBV) může být spojena s rozvojem rakoviny slinivky. Navíc zde existuje i možnost reaktivace HBV v situaci, kdy pacienti podstupují chemoterapii. Jedná se o první studii, která se tuto souvislost pokouší objasnit.

Možným vysvětlením by mohly být přirozené rozdíly mezi viry HBV a HCV. HBV je spíše systémovým virem, který cirkuluje v organismu, zatímco HCV je mnohem více hepatotropní, manifestuje se s delší časovou latencí a má nižší virulenci.

Oba viry jsou nicméně spojeny s konečnými stadii chronických jaterních onemocnění, jako jsou hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom. A jistá je i spojitost hepatitidy s extrahepatálním postižením – výzkum se v minulosti zabýval zejména asociací s non-Hodgkinovým lymfomem a také reaktivací HBV infekce u pacientů s rakovinou, kteří absolvují cytotoxickou a imunosupresivní terapii.

Dalším potenciálním cílem viru hepatitidy je pak pankreas, což je dáno jeho blízkým vztahem k játrům a tím, že oba zmíněné orgány sdílejí společné krevní cévy a žlučovody. Studie také prokázala podstatnou elevaci pankreatických enzymů u pacientů s akutní či chronickou HBV a HCV infekcí. A to nahrává teorii, že virová hepatitida vede k pankreatickému postižení.

Do samotné studie bylo zahrnuto 476 pacientů s histologicky potvrzeným adenokarcinomem pankreatu a 879 kontrolních osob. Krevní vzorky obou skupin byly testovány na přítomnost protilátek proti HCV, HBsAg, anti-HBc a anti-HBs. Bylo zjištěno, že u pacientů s karcinomem pankreatu je signifikantně vyšší prevalence expozice HBV v minulosti (dáno přítomností anti-HBc) než u zdravých kontrolních osob (7,6 % versus 3,2 %).

Jako další měla s rozvojem karcinomu pankreatu souvislost i pozitivní rodinná anamnéza rakoviny, kouření cigaret a diabetes mellitus. Souvislost mezi rakovinou slinivky a HCV prokázána nebyla.

(pes)

Zdroj: Journal of Clinical Oncology 2008(October);26:4557–4562.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR