Přeskočit navigaci

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Kombinovaná protivirová léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem je standardem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) s genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Kombinovaná protivirová léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem je standardem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) s genotypem 1b a vysokou virovou náloží. Výsledky retrospektivní pilotní studie naznačily, že zařazení fluvastatinu může výsledky standardní kombinované léčby dále zlepšit.

Hodnocení účinnosti fluvastatinu

Za účelem posouzení prospěšnosti fluvastatinu v léčbě chronické HCV infekce byla později provedena otevřená randomizovaná kontrolovaná studie, jejíž výsledky byly nedávno publikovány. Autoři studie zjišťovali, zda kombinace fluvastatinu s léčbou pegylovaným interferonem/ribavirinem může zvýšit pravděpodobnost dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Studie byla provedena v letech 2008 až 2009 u 101 pacientů s chronickou hepatitidou C, z nichž některým byl kromě obvyklé léčby pegylovaným interferonen/ribavirinem podáván také fluvastatin. Autoři studie zjišťovali procento dosažené SVR v jednotlivých skupinách pacientů a pomocí multivariantní regresní analýzy se pokusili určit také prediktivní faktory pro SVR u pacientů léčených fluvastatinem.

Výsledky

Procento pacientů, kteří dosáhli SVR, bylo signifikantně vyšší ve skupině léčené kombinovanou léčbou a fluvastatinem než ve skupině bez fluvastatinu (63,0 % vs. 41,7 %, p = 0,0422). Jako nezávislé prediktivní faktory pro dosažení SVR při léčbě fluvastatinem byly určeny mužské pohlaví a jednonukleotidový polymorfismus (SNP) virového genu IL28B v oblasti určující senzitivitu k interferonu (interferon sensitivity determining region, ISDR). Přidání fluvastatinu ke standardní kombinované terapii signifikantně zvýšilo procento dosažených SVR u pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

(vek)

Zdroj: Kondo C. et al: An open-label randomized controlled study of pegylated interferon/ribavirin combination therapy for chronic hepatitis C with versus without fluvastatin. J Viral Hepat. 2012 Sep; 19 (9): 615–22.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci