Přeskočit navigaci

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátou nejčastější malignitou u mužů a osmou nejčastější u žen. Japonští vědci se proto pokusili určit faktory související s věkem manifestace HCC asociovaného s virem hepatitidy C (HCV).

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátou nejčastější malignitou u mužů a osmou nejčastější u žen. Japonští vědci se proto pokusili určit faktory související s věkem manifestace HCC asociovaného s virem hepatitidy C (HCV).

Do studie bylo zařazeno celkem 556 po sobě následujících pacientů s pozitivitou HCV protilátek a dosud neléčeným HCC diagnostikovaným v letech 1995 až 2004. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle věku manifestace HCC: před 60. rokem věku (n = 79), v 60-79 letech (n = 439) a po 80. roku věku (n = 38). Mezi jednotlivými skupinami byly hodnoceny rozdíly v pohlaví, body mass indexu (BMI), charakteristikách životního stylu a v jaterních funkcích. Faktory spojené s manifestací HCC u pacientů mladších 60 let nebo starších 80 let byly analyzovány metodou logistické regresní analýzy.

Signifikantní rozdíly byly nalezeny v pohlaví, BMI, míře kouření a konzumace alkoholu, průměrných sérových hladinách bilirubinu, alaninaminotransferázy (ALT) a γ-glutamyltranspeptidázy (GMT), aktivitě protrombinu a počtu trombocytů. Průměrné hodnoty BMI u mužských pacientů starších 60 let byly nižší a průměrné hodnoty BMI pacientek mladších 60 let byly naopak vyšší než u obecné japonské populace.

Hodnota BMI > 25 kg/m2 (p = 0,045), nadměrná konzumace alkoholu (p = 0,024), mužské pohlaví (p = 0,002) a hodnoty GMT > 50 IU/l (p = 0,014) byly nezávisle spojeny s objevením se HCC u pacientů mladších 60 let. Nízká hladina ALT pak byla jediným faktorem spojeným s manifestací HCC u pacientů starších 80 let.

Zvýšená hodnota BMI je spojena se zvýšeným rizikem časného rozvoje HCC u HCV pozitivních pacientů. Z uvedených zjištění vyplývá, že dosažení optimálních hodnot BMI a snížení příjmu alkoholu by tak mohlo pomoci předcházet jaterní karcinogenezi.

(mik)

Zdroj: Akiyama T, et al. Body mass index is associated with age-at-onset of HCV-infected hepatocellular carcinoma patients. World J Gastroenterol 2011;17(7):914-921.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha