Přeskočit navigaci

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Zánět jater v důsledku HCV infekce vede k fibróze, která je nezávislým prediktorem odpovědi na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Dosud však nebyla tato asociace hodnocena s ohledem na míru zánětlivého postižení jater dle jaterní biopsie před léčbou a odpověď na konci terapie (ETR).

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Zánět jater v důsledku HCV infekce vede k fibróze, která je nezávislým prediktorem odpovědi na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Dosud však nebyla tato asociace hodnocena s ohledem na míru zánětlivého postižení jater dle jaterní biopsie před léčbou a odpověď na konci terapie (ETR). Při posuzování míry jaterního zánětu je stanovení alaninaminotransferázy (ALT) méně invazivním testem než provedení jaterní biopsie. Nedávno publikovaná studie porovnávala ETR na terapii interferonem alfa s ribavirinem u pacientů s CHC s vyšší a nižší mírou zánětlivého postižení jater. Stejně tak bylo cílem studie určit diagnostickou hodnotu stanovení ALT před léčbou s ohledem na stupeň zánětlivého postižení jater.

V retrospektivní kohortě 876 pacientů s CHC, kteří ukončili 24týdenní terapii interferonem alfa s ribavirinem, byla zjišťována míra dosažení ETR. Stupeň zánětu před léčbou na základě nálezu při jaterní biopsii byl považován za expoziční proměnnou. Jako vysoký byl hodnocen stav s těžkými nebo středně těžkými změnami, jako nízký pak stav, kdy byly přítomné pouze mírné nebo minimální změny. K hodnocení byl použit multivariační logistický regresní model. Diagnostická přesnost hodnoty ALT před léčbou pro jednotlivé stupně zánětu byla určena vypočtením plochy pod ROC křivkou (AUROC).

U 672 pacientů byly k dispozici údaje týkající se diagnostické jaterní biopsie a dosažení ETR, které byly následně analyzovány. 103 pacientů vykazovalo vysoký a 569 nižší stupeň jaterního zánětu. Průměrný věk pacientů byl 36,9 roku, přičemž pacienti s vyšším stupněm zánětu byli starší než ti s nižšími stupni (p = 0,03). Vysoké stupně zánětu byly spojeny s ETR (RR 1,17, 95% CI 1,12–1,18) po zohlednění věku, celkového počtu leukocytů (TLC) a hodnoty ALT před léčbou bez ohledu na míru jaterní fibrózy. Hodnoty ALT před léčbou u mužů a žen s částečnou přesností odpovídaly závažnějším stupňům zánětu ve srovnání s minimálními zánětlivými změnami, avšak diagnostická hodnota byla méně přesná při srovnávání vysokých stupňů zánětu s nízkými.

Míra dosažení ETR byla u pacientů se závažnějším stupněm zánětu o 17 % vyšší, než tomu bylo u pacientů s nižším stupněm (a to bez ohledu na míru fibrózy) a o 9 % vyšší v případě přechodu fibrózy do cirhózy. Hodnota ALT před léčbou částečně odpovídala nálezům z jaterní biopsie, ale pouze u závažného zánětlivého postižení jater, a to jak u žen, tak u mužů.

(mik)

Zdroj: Mirza S. et al. Extent of liver inflammation in predicting response to interferon alpha & Ribavirin in chronic hepatitis C patients: a cohort study. BMC Gastroenterol. 2012 Jun 14; 12 (1): 71.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba