Přeskočit navigaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Znovuobjevení infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů po jaterní transplantaci je bohužel velmi častým problémem. Tolerance léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) je u těchto pacientů ale špatná a pacienti léčbu často ukončují dříve z důvodu jejích nežádoucích účinků. Nedávno byla v britském časopise Infectious Diseases publikována studie, ve které se autoři pokusili zvýšit toleranci léčby a tím zlepšit její výsledky u pacientů po transplantaci jater.

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Znovuobjevení infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů po jaterní transplantaci je bohužel velmi častým problémem. Tolerance léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) je u těchto pacientů ale špatná a pacienti léčbu často ukončují dříve z důvodu jejích nežádoucích účinků. Nedávno byla v britském časopise Infectious Diseases publikována studie, ve které se autoři pokusili zvýšit toleranci léčby a tím zlepšit její výsledky u pacientů po transplantaci jater.

Autoři ke zvýšení tolerance léčby zvolili cestu podávání přesné dávky ribavirinu podle jeho koncentrace v plazmě (cílem byla koncentrace 10 μmol/l), současně byl pacientům podáván syntetický erytropoetin darbepoetin v kombinaci s PEG-IFN v dávce 180 μg u genotypu 1 a 135 μg u genotypu 2/3.

Z celkového počtu 54 pacientů jich 51 (94 %) dokončilo kompletní léčbu, z toho 22/51 pacientů (43 %) dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVR) – 82 % bylo HCV genotypu 2/3 a 22 % HCV genotypu 1, p = 0,0001. Pacienti s polymorfizmem IL28B CC dosáhli SVR v 73 % (8/11) a pacienti s nonCC-polymorfizmem ve 33 % (14/43), p = 0,016. U pacientů s mírnou fibrózou (stadium 1–2) došlo k dosažení SVR v 56 % (15/27), u pacientů s pokročilou fibrózou (stadium 3–4) jen ve 26 % (7/27), p = 0,0267.

Dávkování ribavirinu podle jeho koncentrace v plazmě s podpůrným podáváním darbepoetinu výrazně zvyšuje toleranci a tím i adherenci k léčbě u pacientů s HCV po transplantaci jater. To umožňuje léčit HCV genotypu 2 a 3 efektivně i po transplantaci jater. Prediktory špatné odpovědi na léčbu v této studii byly genotyp 1, polymorfizmus IL28B nonCC a pokročilá jaterní fibróza.

(epa)

Zdroj: Ackefors M., Castedal M., Dahlgard O., et al. Peg-IFN and ribavirin treatment for recurrence of genotype 2 and 3 hepatitis C after liver transplantation. Infect Dis (Lond). 2015 Feb 4: 1–9. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Rychlá virologická odpověď predikuje dosažení SVR

Rychlá virologická odpověď predikuje dosažení SVR

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta