Přeskočit navigaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Znovuobjevení infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů po jaterní transplantaci je bohužel velmi častým problémem. Tolerance léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) je u těchto pacientů ale špatná a pacienti léčbu často ukončují dříve z důvodu jejích nežádoucích účinků. Nedávno byla v britském časopise Infectious Diseases publikována studie, ve které se autoři pokusili zvýšit toleranci léčby a tím zlepšit její výsledky u pacientů po transplantaci jater.

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Znovuobjevení infekce virem hepatitidy C (HCV) u pacientů po jaterní transplantaci je bohužel velmi častým problémem. Tolerance léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) je u těchto pacientů ale špatná a pacienti léčbu často ukončují dříve z důvodu jejích nežádoucích účinků. Nedávno byla v britském časopise Infectious Diseases publikována studie, ve které se autoři pokusili zvýšit toleranci léčby a tím zlepšit její výsledky u pacientů po transplantaci jater.

Autoři ke zvýšení tolerance léčby zvolili cestu podávání přesné dávky ribavirinu podle jeho koncentrace v plazmě (cílem byla koncentrace 10 μmol/l), současně byl pacientům podáván syntetický erytropoetin darbepoetin v kombinaci s PEG-IFN v dávce 180 μg u genotypu 1 a 135 μg u genotypu 2/3.

Z celkového počtu 54 pacientů jich 51 (94 %) dokončilo kompletní léčbu, z toho 22/51 pacientů (43 %) dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVR) – 82 % bylo HCV genotypu 2/3 a 22 % HCV genotypu 1, p = 0,0001. Pacienti s polymorfizmem IL28B CC dosáhli SVR v 73 % (8/11) a pacienti s nonCC-polymorfizmem ve 33 % (14/43), p = 0,016. U pacientů s mírnou fibrózou (stadium 1–2) došlo k dosažení SVR v 56 % (15/27), u pacientů s pokročilou fibrózou (stadium 3–4) jen ve 26 % (7/27), p = 0,0267.

Dávkování ribavirinu podle jeho koncentrace v plazmě s podpůrným podáváním darbepoetinu výrazně zvyšuje toleranci a tím i adherenci k léčbě u pacientů s HCV po transplantaci jater. To umožňuje léčit HCV genotypu 2 a 3 efektivně i po transplantaci jater. Prediktory špatné odpovědi na léčbu v této studii byly genotyp 1, polymorfizmus IL28B nonCC a pokročilá jaterní fibróza.

(epa)

Zdroj: Ackefors M., Castedal M., Dahlgard O., et al. Peg-IFN and ribavirin treatment for recurrence of genotype 2 and 3 hepatitis C after liver transplantation. Infect Dis (Lond). 2015 Feb 4: 1–9. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů