Přeskočit navigaci

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Jen asi polovina lidí s infekcí HCV dosáhne úplného vyléčení nebo trvalé virologické odpovědi (SRV) po dokončení současné standardní léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem.

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Jen asi polovina lidí s infekcí HCV dosáhne úplného vyléčení nebo trvalé virologické odpovědi (SRV) po dokončení současné standardní léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem. Výzkumní pracovníci proto ověřují různé terapie s nadějí na zpomalení, zastavení, nebo dokonce zvrácení progrese jaterního poškození u pacientů, kteří se nezbavili viru.

Na 43. výročním zasedání Evropské asociace pro studium jater (EASL) v Miláně američtí vědci prezentovali nejnovější výsledky ze srovnávací studie terapií určených ke zmírnění komplikací u pacientů s pokročilým onemocněním jater.

Studie se účastnilo 555 pacientů, kteří nereagovali na terapii interferonem, a náhodně vybraným (1:1) byly podávány nízké dávky (0,5 mikrogramů/kg/týden) pegylovaných interferonů alfa-2b (PegIntron) nebo 0,6 mg kolchicinu dvakrát denně po dobu 4 let. Kolchicin je látka, která prokazatelně brzdí mitózu a produkci fibrinu.

Účastníci obou sledovaných terapií měli podobné demografické charakteristiky – ze 70 % to byli muži, v 87 % běloši, jejich průměrný věk byl 51 let. V základu měli všichni Ishakovo skóre fibrózy F3-F6, 78 % mělo cirhózu a 45 % mělo portální hypertenzi.

Účastníci byli posuzováni každé 3 měsíce a screening na hepatocelulární karcinom byl prováděn každých 6 měsíců. Konečnými klinickými stavy bylo selhání jater, smrt, transplantace jater, krvácení z jícnových varixů a rozvoj hepatocelulárního karcinomu. Byly provedeny analýzy jak "intent to treat", tak „per protocol“.

Na základě výsledků došli autoři k závěru, že u pacientů s portální hypertenzí vede udržovací léčba pegylovaným interferonem ke zvýšenému přežívání bez příznaků nemoci. U pacientů bez portální hypertenze však po neúspěšné eradikaci další podávání pegylovaného interferonu obdobný účinek nemá. Při neúspěchu eradikační léčby by však lékař u pacientů s portální hypertenzí měl na další léčbu pegylovaným interferonem pomýšlet.

(zep)

Zdroj: Afdhal H, Levine R, Brown R, and others. Colchicine versus Peg-Interferon Alfa 2b Long Term Therapy: Results of the 4 Year COPILOT Trial. 43rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23–27, 2008.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba