Přeskočit navigaci

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Neuropsychická toxicita je běžným na dávce závislým nežádoucím účinkem léčby interferonem.

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Neuropsychická toxicita je běžným na dávce závislým nežádoucím účinkem léčby interferonem. Primárním cílem studie vědců z univerzity v Michiganu bylo proto zjistit, jestli je dlouhodobá terapie nízkou dávkou pegylovaného interferonu (PEG-IFN) spojena s vyšší incidencí kognitivních poruch u pacientů s chronickou hepatitidou C ve srovnání s neléčenými pacienty, kteří se účastnili studie HALT-C (Hepatitis C Antiviral Long-Term treatment against Cirrhosis).

Metodika studie

Celkem 129 pacientů s chronickou hepatitidou C a nálezem pokročilé fibrózy absolvovalo 10 neuropsychologických testů a vyplnili dotazník „The Beck Depression Inventory“ před zahájením studie a poté po 12, 24, 36 a 48 měsících v průběhu dlouhodobého užívání PEG-IFN (v dávce 90 ug/týden) nebo placeba během randomizované fáze studie HALT-C. Kognitivní porucha byla pak definována jako skóre globálního deficitu (GDS) > nebo = 1,0.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 51,2 roku, 67 % z nich byli muži a 42 % mělo cirhózu. Po zhodnocení vstupních GDS skóre se průměrné GDS skóre signifikantně neměnilo v čase (p = 0,46) ani v léčené skupině (p = 0,49). Kognitivní funkce u 66 pacientů na udržovací terapii PEG-IFN nebyly ovlivněny ani adherencí k léčbě (p = 0,14). Skóre Beck Deppresion dotazníku se v průběhu studie signifikantně nezvýšilo (p = 0,60), ani se neměnilo v jednotlivých skupinách (p = 0,74). Přestože došlo v průběhu následného sledování u 32 % pacientů ke zhoršení jaterního postižení, četnost a závažnost kognitivních poruch se nelišily ve skupině s jaterním postižením či bez něho (p = 0,71).

Závěr

Podle výsledků studie není úroveň kognitivních funkcí u pacientů s chronickou hepatitidou C ovlivněna terapií nízko dávkovaným PEG-IFN. Stejně tak nebyly v průběhu 3,5letého následného sledování kognitivní funkce ovlivněny progresí jaterního postižení.

(mik)

Zdroj: Fontana RJ, et al. Cognitive function does not worsen during long-term low-dose peginterferon therapy in patients with chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol 2010(Jul);105(7):1551-1560.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Léčba hepatitidy C po resekci jater snižuje riziko rekurence hepatocelulárního karcinomu

Léčba hepatitidy C po resekci jater snižuje riziko rekurence hepatocelulárního karcinomu

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly