Přeskočit navigaci

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Progrese jaterního onemocnění vedoucí k cirhóze je mnohem rychlejší u pacientů koinfikovaných virem HIV.

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Progrese jaterního onemocnění vedoucí k cirhóze je mnohem rychlejší u pacientů koinfikovaných virem HIV. Transplantace jater (LT) je v současné době přijímaná jako další léčební možnost pro HIV pozitivní pacienty v konečném stadiu jaterního onemocnění. Dosud byly publikovány výsledky několika menších studií, které prokázaly, že LT u pacientů koinfikovaných viry HIV a HCV je sice možná, avšak hlavním problémem zůstává následná rekurence HCV infekce v jaterním štěpu. Francouzští vědci proto u více než 100 pacientů hodnotili dobu přežití v závislosti na indikaci vedoucí k LT, míru rekurence HCV infekce v jaterním štěpu a odpověď na antiHCV terapii.

Do své studie zahrnuli celkem 105 HIV infikovaných pacientů (průměrný věk: 45 let, muži: 83 %), kteří byli transplantováni v období mezi prosincem 1999 a červencem 2010. Indikace LT byly následující: HCV cirhóza (n = 59, 56 %), hepatocelulární karcinom (n = 20; 19 %), HBV cirhóza (n = 8; 7,6 %), HBV/HCV cirhóza (n = 5; 4,7 %), HBV/HDV cirhóza (n = 1; 0,9%), fulminantní hepatitida (n = 2; 1,9%), nodulární regenerační hyperplazie (n = 4; 3,8 %), hemochromatóza (n = 1; 0,9 %), hepatopulmonální syndrom (n = 3; 2,8 %) a sekundární biliární cirhóza (n = 2; 1,9 %). Průměrné MELD skóre v době tansplantace bylo 18,9. Celková kumulativní doba přežití po 5 letech byla 55 %. Devět (8,5 %) pacientů muselo být retransplantováno. Míra přežití pacientů transplantovaných pro HCV cirhózu, HCC a HBV cirhózu byla 45%, 49% a 100% po 5 letech. Na konci sledování bylo skóre fibrózy 2 u 14 (13,2 %) z celé sledované populace a ve skupině pacientů transplantovaných pro HCV cirhózu to bylo u 14/51 pacientů (27,4 %). AntiHCV terapie (pegIFN + ribavirin) pak byla podávána u 36/58 (62 %) pacientů, u kterých došlo k rekurenci HCV infekce v jaterním štěpu. Odpověď na antiHCV terapii byla následující: na terapii neodpovědělo 24 pacientů (66,6 %), částečné odpovědi dosáhli 2 pacienti (5,5 %), setrvalé virologické odpovědi dosáhli 4 pacienti (11 %) a kompletní odpovědi 2 pacienti (5,5 %).

5letého přežití po LT v kohortě 105 HIV infikovaných pacientů dosáhlo 55 %. Vzhledem k nízkému počtu pacientů, kteří po LT dosáhli na standardní terapii pegIFN s ribavirinem setrvalé virologické odpovědi, je zapotřebí již v blízké budoucnosti testovat nové účinné antiHCV terapeutika.

(mik)

Zdroj: Duclos-Valle J. et al. Results of Liver Transplantation in a Large Cohort of more than 100 HIV Infected Patients – A Monocentric Experience. Prezentováno na American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 62nd Annual Meeting, San Francisco, California, USA, dne 6. listopadu 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba