Přeskočit navigaci

"Jaterní skóre" v predikci jaterní fibrózy a aktivity nemoci u chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C (HCV) je charakterizována chronickým zánětlivým postižením jater, vedoucím postupně k fibrotické přestavbě jaterní tkáně.

Chronická hepatitida C (HCV) je charakterizována chronickým zánětlivým postižením jater, vedoucím postupně k fibrotické přestavbě jaterní tkáně. V současné době je jaterní biopsie považována za nejpřesnější nástroj posouzení závažnosti a pokročilosti onemocnění, nicméně se jedná o výkon invazivní, s možnými komplikacemi. Nedávno publikovaná studie pákistánských autorů si proto dala za cíl najít a zformulovat neinvazivní prediktor závažnosti jaterní fibrózy a aktivity nemoci u pacientů s chronickou HCV.

Jednalo se o průřezovou studii, které se účastnili PCR pozitivní, dosud neléčení pacienti s chronickou hepatitidou C. Podle klasifikačního systému METAVIR byl stupeň jaterní fibrózy určen na pětibodové stupnici F0–F4 a aktivita nemoci pomocí čtyřbodové stupnice A0–A3. Pacienti pak byli rozděleni do dvou skupin dle celkové závažnosti onemocnění, a to na skupinu s minimálním onemocněním (< F2 a < A2) a skupinu se závažným onemocněním (≥ F2 nebo ≥ A2). V krvi bylo v rámci studie měřeno celkem jedenáct markerů. Cílem studie pak bylo pomocí stanovení neinvazivního markeru odlišit minimální od závažného celkového onemocnění.

Celkem bylo do studie zařazeno 98 pacientů, z toho 46 pacientů vykazovalo známky závažného onemocnění. Finální „jaterní skóre“ hepatitidy C pak sestávalo z celkem šesti nejdůležitějších markerů, ke kterým patřil věk, hodnoty alaninaminotransferázy, gamaglutamyltranspeptidázy, apolipoproteinu A-1, alfa-2 makroglobulinu a kyseliny hyaluronové. Odpovídající plocha pod ROC křivkou byla 0,813. Na stupnici 0–1 negativní prediktivní hodnota cut-off hodnot ≤ 0,40 představovala 83 %, zatímco pozitivní prediktivní hodnota hodnot ≥ 0,80 zůstala 89 %. Celkově až 61 % pacientů vykazovalo toto rozlišovací skóre.

Autorům se tedy podařilo prokázat, že tento „jaterní index“ sestávající ze šesti markerů je u většiny pacientů s chronickou hepatitidou C schopen odlišit minimální onemocnění jater od závažného. Může tak být dobrým pomocníkem při dalším klinickém rozhodování.

(mik)

Zdroj: Arain S. A. et al. „Liverscore“ is predictive of both liver fibrosis and activity in chronic hepatitis C. World J Gastroenterol. 2011 Nov 7; 17 (41): 4607–13; doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4607

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Časné stanovení plazmatické koncentrace ribavirinu predikuje jeho ustálené koncentrace

Časné stanovení plazmatické koncentrace ribavirinu predikuje jeho ustálené koncentrace

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci