Přeskočit navigaci

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Přehled dostupných informací o bocepreviru ukázal, že tento inhibitor proteázy vede u téměř poloviny pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) po přidání ke standardní léčbě k rychlému dosažení trvalé virologické odpovědi za velmi dobré snášenlivosti.

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Přehled dostupných informací o bocepreviru ukázal, že tento inhibitor proteázy vede u téměř poloviny pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) po přidání ke standardní léčbě k rychlému dosažení trvalé virologické odpovědi za velmi dobré snášenlivosti.

Američtí autoři zpracovali všechny údaje o bocepreviru indikovaného u CHC genotypu 1 v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem. Údaje pocházejí z průzkumu databází PubMed, EMBASE, International Pharmaceutical Abstracts a Google Scholar z období 1990 až červenec 2012, z webových stránek Food and Drug Administration, z posterů a abstraktů z vědeckých kongresů.

Klinická účinnost bocepreviru byla prokázána ve 2 randomizovaných klinických studiích III. fáze: SPRINT-2 u pacientů s CHC, kteří dosud nebyli léčeni, a RESPOND-2 u pacientů, kteří již podstoupili farmakoterapii CHC, s výjimkou pacientů s nulovou odpovědí na léčbu. Ve studii SPRINT-2 dostávali pacienti pegylovaný interferon + ribavirin nebo stejnou léčbu s přidáním bocepreviru. Délka léčby s boceprevirem byla podle výsledků vyšetření RNA HCV 24, 32 nebo 44 týdnů. Primárního sledovaného parametru, kterým byla trvalá virologická odpověď, bylo dosaženo u 63–66 % pacientů s boceprevirem v porovnání s 38 % pacientů ve druhé terapeutické skupině (p < 0,001). Ve studii RESPOND-2 byla porovnávána stejná léčba a délka podávání bocepreviru byla 32 až 44 týdnů. Trvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u významně vyššího podílu pacientů s boceprevirem než se samotnou dvojkombinací (59–66 % vs. 21 %, p < 0,001). Tento přínos přidání bocepreviru se projevil jak u pacientů bez odpovědi na dřívější léčbu, tak u pacientů, u nichž došlo po předchozí léčbě k relapsu. Boceprevir byl v klinických studiích dobře snášen.

Autoři uzavřeli svůj souhrn konstatováním, že boceprevir je vítaným rozšířením našich možností v léčbě CHC.

(zza)

Zdroj: Chang M. H., Gordon L. A., Fung H. B. Boceprevir: A Protease Inhibitor for the Treatment of Hepatitis C. Clin Ther. 2012 Sep 10; pii: S0149-2918(12)00490-0; doi: 0.1016/j.clinthera.2012.08.009. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Využití interferonu v léčbě vaskulitidy asociované s hepatitidou C

Využití interferonu v léčbě vaskulitidy asociované s hepatitidou C

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma