Přeskočit navigaci

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Nový model umožňuje identifikovat pacienty s chronickou hepatitidou C genotypu 1b, pro které znamená léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem nízké riziko anémie a vysokou pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi.

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Nový model umožňuje identifikovat pacienty s chronickou hepatitidou C genotypu 1b, pro které znamená léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem nízké riziko anémie a vysokou pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi. Model zahrnuje genotyp ITPA, IL28B, hladinu hemoglobinu a clearance kreatininu před léčbou.

V Japonsku proběhla studie, jejímž cílem bylo vyvinout model pro predikci rizika anémie u pacientů s CHC G1b při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem a posoudit jeho souvislost s výsledkem léčby. Zahrnuto bylo 446 pacientů, u kterých byla provedena genotypizace genů ITPA a IL28B. Délka léčby byla 48 týdnů a anémie byla definována jako koncentrace hemoglobinu < 100 g/l.

Jako prediktory anémie byly identifikovány CC genotyp ITPA, vstupní koncentrace hemoglobinu < 140 g/l a clearance kreatininu < 1,5 ml/s. Incidence anémie byla vyšší při kombinaci 2 rizikových faktorů: 76% při Hb < 140 g/l a ClCr < 1,5 ml/s a 57% při Hb < 140 g/l a ITPA CC. Vysoké riziko anémie bylo navíc negativním prediktorem setrvalé virologické odpovědi. Genotyp IL28B byl prediktorem setrvalé virologické odpovědi, ovšem u pacientů, kteří dosáhli časné virologické odpovědi, genotyp IL28B s trvalou virologickou odpovědí nesouvisel.

Tento japonský model predikce rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem umožňuje přesnější personalizaci léčby pacientů s chronickou hepatitidou C.

(zza)

Zdroj: Kurosaki M., Tanaka Y., Nishida N., et al. Model incorporating the ITPA genotype identifies patients at high risk of anemia and treatment failure with pegylated-interferon plus ribavirin therapy for chronic hepatitis C. J Med Virol. 2013 Mar; 85 (3): 449–58; doi: 10.1002/jmv.23497. Epub 2013 Jan 7.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

 Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba