Přeskočit navigaci

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Nový model umožňuje identifikovat pacienty s chronickou hepatitidou C genotypu 1b, pro které znamená léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem nízké riziko anémie a vysokou pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi.

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Nový model umožňuje identifikovat pacienty s chronickou hepatitidou C genotypu 1b, pro které znamená léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem nízké riziko anémie a vysokou pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi. Model zahrnuje genotyp ITPA, IL28B, hladinu hemoglobinu a clearance kreatininu před léčbou.

V Japonsku proběhla studie, jejímž cílem bylo vyvinout model pro predikci rizika anémie u pacientů s CHC G1b při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem a posoudit jeho souvislost s výsledkem léčby. Zahrnuto bylo 446 pacientů, u kterých byla provedena genotypizace genů ITPA a IL28B. Délka léčby byla 48 týdnů a anémie byla definována jako koncentrace hemoglobinu < 100 g/l.

Jako prediktory anémie byly identifikovány CC genotyp ITPA, vstupní koncentrace hemoglobinu < 140 g/l a clearance kreatininu < 1,5 ml/s. Incidence anémie byla vyšší při kombinaci 2 rizikových faktorů: 76% při Hb < 140 g/l a ClCr < 1,5 ml/s a 57% při Hb < 140 g/l a ITPA CC. Vysoké riziko anémie bylo navíc negativním prediktorem setrvalé virologické odpovědi. Genotyp IL28B byl prediktorem setrvalé virologické odpovědi, ovšem u pacientů, kteří dosáhli časné virologické odpovědi, genotyp IL28B s trvalou virologickou odpovědí nesouvisel.

Tento japonský model predikce rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem umožňuje přesnější personalizaci léčby pacientů s chronickou hepatitidou C.

(zza)

Zdroj: Kurosaki M., Tanaka Y., Nishida N., et al. Model incorporating the ITPA genotype identifies patients at high risk of anemia and treatment failure with pegylated-interferon plus ribavirin therapy for chronic hepatitis C. J Med Virol. 2013 Mar; 85 (3): 449–58; doi: 10.1002/jmv.23497. Epub 2013 Jan 7.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta