Přeskočit navigaci

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Metody stanovení analytů ze suché kapky krve splňují požadavky kladené na moderní medicínské postupy. Mimo jiné jimi lze stanovit také ribavirin, používaný v léčbě chronické hepatitidy typu C.

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Ve středu zájmu farmakokinetické a farmakodynamické analýzy jsou především účinné a citlivé metody s minimálními náklady. Unikátní bioanalytickou matricí splňující tyto požadavky jsou suché kapky plné krve, z nichž je možné stanovit velké množství analytů.

Autoři americké práce popsali vývoj a validaci metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s reverzní fází a tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS).

Asi 3mm vzorek ze zaschlé kapky plné krve byl extrahován metanolem za využití izotopově značeného vnitřního standardu pro HPLC – MS/MS analýzu. Validace byla provedena v rozmezí 0,05–10,0 µg/ml. Metoda se ukázala být dostatečně přesnou (variační koeficient ≤ 15 %) i správnou (rozmezí ± 15 % od kontroly). Tato kritéria byla splněna pro rozmezí hematokritu 20–54 %, pro střed i okraje vzorku a pro objem vzorku v rozmezí 10–60 µl. Ribavirin byl ve vzorku stabilní po dobu 140 dnů při pokojové teplotě –20 °C i během tří cyklů jeho zmrazení a rozmrazení. Množství ribavirinu v suché kapce krve významně korelovalo s množstvím látky v plazmě (r2 ≥ 0,98).

Stanovení ribavirinu v suché kapce krve může být podle předložených výsledků vhodnou a spolehlivou alternativou jeho stanovení v plazmě. To by snížilo nejen zátěž pacientů, ale i požadavky na personální a technické vybavení či náklady při provádění farmakokinetických a farmakodynamických studií s lidskými subjekty.

(the)

Zdroj: Jimmerson L. C., Zheng J.-H., Bushman L. R., et al. Development and validation of a dried blood spot assay for the quantification of ribavirin using liquid chromatography coupled to mass spektrometry. J Chromatogr B 2014; 944: 18–24.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci