Přeskočit navigaci

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Neuropsychiatrické nežádoucí účinky farmakoterapie virové hepatitidy C (HCV) jsou sice časté, ale většinou mírné, zvládnutelné a bez následků. Nesouvisejí s adherencí k léčbě ani s dosažením virologické odpovědi na léčbu. Nejvíce jsou ohroženi pacienti s pozitivní psychiatrickou anamnézou, u nichž je možné zvážit režim bez interferonu.

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Tato zjištění přinesla španělská studie publikovaná v srpnu 2015. Jejím cílem bylo zhodnotit výskyt neuropsychiatrických nežádoucích účinků u terapeutických režimů, jejichž základem je interferon, rizikové faktory spojené s těmito nežádoucími účinky a jejich vliv na adherenci a dosažení virologické odpovědi. Zařazeno bylo všech 679 po sobě následujících pacientů, kteří v letech 2005–2013 dokončili léčbu HCV pegylovaným interferonem a ribavirinem v jednom ambulantním zařízení v Barceloně.

Během léčby bylo zjištěno 1679 neuropsychiatrických nežádoucích účinků. Závažné byly ale jen 3,3 % případů a pouze v 0,1 % byly život ohrožující (sebevražedný pokus). Většina příhod (92,6 %) odezněla bez následků. Psychiatrická medikace byla nutná ve 40,3 % případů.

Trvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 55,8 % pacientů a byla zde zjištěna souvislost s adherencí k léčbě. Multivariační analýza naopak neukázala žádný vztah mezi výskytem neuropsychiatrických nežádoucích příhod a adherencí k léčbě nebo dosažením trvalé virologické odpovědi. Silným prediktorem výskytu neuropsychiatrických nežádoucích účinků, jako jsou deprese nebo anxieta, byla pozitivní psychiatrická anamnéza.

Autoři této studie upozorňují na časný záchyt a odpovídající mezioborový přístup k těmto pacientům, který může předejít vysazení protivirové léčby a zajistit dosažení trvalé virologické odpovědi. U pacientů s pozitivní psychiatrickou anamnézou pak lze zvážit terapeutické přístupy bez interferonu.

(zza)

Zdroj: Masip M., Tuneu L., Pagés N., et al. Prevalence and detection of neuropsychiatric adverse effects during hepatitis C treatment. Int J Clin Pharm. 2015 Aug 13. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

Propuknutí

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR