Přeskočit navigaci

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Neuropsychiatrické nežádoucí účinky farmakoterapie virové hepatitidy C (HCV) jsou sice časté, ale většinou mírné, zvládnutelné a bez následků. Nesouvisejí s adherencí k léčbě ani s dosažením virologické odpovědi na léčbu. Nejvíce jsou ohroženi pacienti s pozitivní psychiatrickou anamnézou, u nichž je možné zvážit režim bez interferonu.

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Tato zjištění přinesla španělská studie publikovaná v srpnu 2015. Jejím cílem bylo zhodnotit výskyt neuropsychiatrických nežádoucích účinků u terapeutických režimů, jejichž základem je interferon, rizikové faktory spojené s těmito nežádoucími účinky a jejich vliv na adherenci a dosažení virologické odpovědi. Zařazeno bylo všech 679 po sobě následujících pacientů, kteří v letech 2005–2013 dokončili léčbu HCV pegylovaným interferonem a ribavirinem v jednom ambulantním zařízení v Barceloně.

Během léčby bylo zjištěno 1679 neuropsychiatrických nežádoucích účinků. Závažné byly ale jen 3,3 % případů a pouze v 0,1 % byly život ohrožující (sebevražedný pokus). Většina příhod (92,6 %) odezněla bez následků. Psychiatrická medikace byla nutná ve 40,3 % případů.

Trvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 55,8 % pacientů a byla zde zjištěna souvislost s adherencí k léčbě. Multivariační analýza naopak neukázala žádný vztah mezi výskytem neuropsychiatrických nežádoucích příhod a adherencí k léčbě nebo dosažením trvalé virologické odpovědi. Silným prediktorem výskytu neuropsychiatrických nežádoucích účinků, jako jsou deprese nebo anxieta, byla pozitivní psychiatrická anamnéza.

Autoři této studie upozorňují na časný záchyt a odpovídající mezioborový přístup k těmto pacientům, který může předejít vysazení protivirové léčby a zajistit dosažení trvalé virologické odpovědi. U pacientů s pozitivní psychiatrickou anamnézou pak lze zvážit terapeutické přístupy bez interferonu.

(zza)

Zdroj: Masip M., Tuneu L., Pagés N., et al. Prevalence and detection of neuropsychiatric adverse effects during hepatitis C treatment. Int J Clin Pharm. 2015 Aug 13. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci