Přeskočit navigaci

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Nedávno publikovaná práce amerických autorů přinesla zajímavá zjištění týkající se komplikací vzniklých v důsledku portální hypertenze u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Nedávno publikovaná práce amerických autorů přinesla zajímavá zjištění týkající se komplikací vzniklých v důsledku portální hypertenze u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Cílem studie bylo určit jak incidenci, tak i rizikové faktory spojené se vznikem nebo zhoršením gastropatie při portální hypertenzi (PHG).

Do studie bylo zařazeno celkem 831 pacientů s CHC s již prokázanou jaterní fibrózou nebo cirhózou, u kterých byly prospektivně sledovány klinické a histologické známky progrese jaterního onemocnění. Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu byla provedena při vstupu do studie a pak ve 4. roce sledování. Přítomnost a závažnost PHG pak byla hodnocena na základě kritérií NIEC (New Italian Endoscopy Conference), přičemž zhoršení PHG bylo definováno jako zvýšení skóre nejméně o 1 bod.

V průběhu následného sledování (medián 3,85 roku) došlo nově k rozvoji PHG u 50 % z 514 pacientů, u kterých při vstupu do studie PHG přítomna nebyla. U 26 % z 317 pacientů s již přítomnou PHG došlo ke zhoršení nálezu. K nezávislým prediktorům nově vzniklé PHG patřily vyšší hladina alkalické fosfatázy a diabetes mellitus, zatímco mezi prediktory zhoršení PHG patřila kavkazská rasa, nižší hodnota albuminu a vyšší poměr AST/ALT. Nově vzniklá PHG, stejně tak jako i zhoršení PHG, byly signifikantně spojeny s klinickou a histologickou progresí jaterního onemocnění, které byly zase spojeny se zhoršením nálezu týkajícího se gastroezofageálních varixů.

U pacientů s pokročilou fibrózou neodpovídajících na léčbu CHC došlo ke vzniku PHG u 12,9 % ročně, ke zhoršení PHG u 6,7 % ročně. Pokud budou tato zjištění potvrzena i v jiných studiích, mohlo by být endoskopické sledování PHG cílené a šité na míru pro konkrétního pacienta dle jeho rizikových faktorů.

(mik)

Zdroj: Fontana R. J. et al: Development and Progression of Portal Hypertensive Gastropathy in Patients With Chronic Hepatitis C. Am J Gastroenterol. Publikováno on-line 7. prosince 2010. doi: 10.1038/ajg.2010.456

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Boceprevir a telaprevir mají přínos i u pacientů s hepatitidou C s abúzem intravenózních drog

Boceprevir a telaprevir mají přínos i u pacientů s hepatitidou C s abúzem intravenózních drog

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida