Přeskočit navigaci

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Zcela nedávno bylo publikováno shrnutí literatury zabývající se charakteristikou viru hepatitidy C (HCV) genotypu 3. Ukazuje se totiž, že se zlepšujícími se výsledky terapie HCV genotypu 1 se chronická infekce HCV genotypu 3 stává s ohledem na některé jedinečné charakteristiky onemocnění a také s ohledem na vývoj terapie léčebnou výzvou.

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je globálním problémem. Chronická hepatitida C je spojena s významnou morbiditou a mortalitou. Toto je dáno zejména progresí jaterního postižení do cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Rychlá progrese je dána jednak faktory hostitelskými (věk v době infekce či hodnoty jaterních testů, přítomnost fibrózy), jednak faktory spojenými s virem a dále i konfekcemi (zejména HIV či hepatitidou B) a expozicí toxickým látkám. Zdá se, že progrese fibrózy je u HCV genotypu 3 rychlejší než u genotypu 1.

Tradičně jsou HCV genotypu 2 a 3 oddělovány od genotypu 1, zejména pokud jde o dávkování ribavirinu či o délku léčby. Nicméně nedávno bylo prokázáno, že HCV genotypu 2 je oproti genotypu 3 více citlivý k použitým přímo působícím antivirotikům a toto vede k rozdílným mírám dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Léčba je založena na pegylovaném interferonu a ribavirinu. Inhibitory proteáz byly studovány zejména ve vztahu k HCV genotypu 1, u kterého zlepšily míru odpovědí na léčbu. Nicméně benefit proteázových inhibitorů se nepotvrdil pro genotyp 3. Výzkum také ukazuje na to, že HCV genotypu 3 interferuje s lipidovým a glukózovým metabolismem, konkrétně jsou prokazovány změny v lipidovém spektru a změněná glukózová tolerance. Toto může přispívat jednak k suboptimální odpovědi na léčbu a také k rychlejší progresi postižení jater.

A tak se HCV genotypu 3 s ohledem na zjištěné skutečnosti spojené s horší mírou dosažení SVR stává nejobtížněji léčitelným typem infekce HCV a představuje výzvu pro nalezení optimální terapie. V tuto chvíli zůstává základem terapie HCV genotypu 3 pegylovaný interferon a ribavirin, eventuálně kombinace ribavirinu a sofosbuviru. Klinické studie také neprokázaly větší benefit přímých inhibitorů typu NS5B and NS5A, slibným lékem se zdá být inhibitor cyklofilinu alisporivir.

(eza)

Zdroj: Ampuero J. et al. Review article: HCV genotype 3 – the new treatment challenge. Aliment Pharmacol Ther. 2014; 39 (7): 686–698

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta