Přeskočit navigaci

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Zcela nedávno bylo publikováno shrnutí literatury zabývající se charakteristikou viru hepatitidy C (HCV) genotypu 3. Ukazuje se totiž, že se zlepšujícími se výsledky terapie HCV genotypu 1 se chronická infekce HCV genotypu 3 stává s ohledem na některé jedinečné charakteristiky onemocnění a také s ohledem na vývoj terapie léčebnou výzvou.

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Zcela nedávno bylo publikováno shrnutí literatury zabývající se charakteristikou viru hepatitidy C (HCV) genotypu 3. Ukazuje se totiž, že se zlepšujícími se výsledky terapie HCV genotypu 1 se chronická infekce HCV genotypu 3 stává s ohledem na některé jedinečné charakteristiky onemocnění a také s ohledem na vývoj terapie léčebnou výzvou.

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je globálním problémem. Chronická hepatitida C je spojena s významnou morbiditou a mortalitou. Toto je dáno zejména progresí jaterního postižení do cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Rychlá progrese je dána jednak faktory hostitelskými (věk v době infekce či hodnoty jaterních testů, přítomnost fibrózy), jednak faktory spojenými s virem a dále i konfekcemi (zejména HIV či hepatitidou B) a expozicí toxickým látkám. Zdá se, že progrese fibrózy je u HCV genotypu 3 rychlejší než u genotypu 1.

Tradičně jsou HCV genotypu 2 a 3 oddělovány od genotypu 1, zejména pokud jde o dávkování ribavirinu či o délku léčby. Nicméně nedávno bylo prokázáno, že HCV genotypu 2 je oproti genotypu 3 více citlivý k použitým přímo působícím antivirotikům a toto vede k rozdílným mírám dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Léčba je založena na pegylovaném interferonu a ribavirinu. Inhibitory proteáz byly studovány zejména ve vztahu k HCV genotypu 1, u kterého zlepšily míru odpovědí na léčbu. Nicméně benefit proteázových inhibitorů se nepotvrdil pro genotyp 3. Výzkum také ukazuje na to, že HCV genotypu 3 interferuje s lipidovým a glukózovým metabolismem, konkrétně jsou prokazovány změny v lipidovém spektru a změněná glukózová tolerance. Toto může přispívat jednak k suboptimální odpovědi na léčbu a také k rychlejší progresi postižení jater.

A tak se HCV genotypu 3 s ohledem na zjištěné skutečnosti spojené s horší mírou dosažení SVR stává nejobtížněji léčitelným typem infekce HCV a představuje výzvu pro nalezení optimální terapie. V tuto chvíli zůstává základem terapie HCV genotypu 3 pegylovaný interferon a ribavirin, eventuálně kombinace ribavirinu a sofosbuviru. Klinické studie také neprokázaly větší benefit přímých inhibitorů typu NS5B and NS5A, slibným lékem se zdá být inhibitor cyklofilinu alisporivir.

(eza)

Zdroj: Ampuero J. et al. Review article: HCV genotype 3 – the new treatment challenge. Aliment Pharmacol Ther. 2014; 39 (7): 686–698

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty