Přeskočit navigaci

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

Podle německé studie prezentované na 45. setkání Evropské asociace pro studii jater (EASL 2010) ve Vídni může dvojí nákaza virem HIV a hepatitidy C zapříčinit vyšší výskyt programované buněčné smrti – apoptózy CD4+ T-buněk.

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

Podle německé studie prezentované na 45. setkání Evropské asociace pro studii jater (EASL 2010) ve Vídni může dvojí nákaza virem HIV a hepatitidy C zapříčinit vyšší výskyt programované buněčné smrti – apoptózy CD4+ T-buněk. HCV/HIV koinfikovaní jedinci tak prodělávají rapidní zhoršení HIV infekce. Navíc antiretrovirální terapie nepřináší očekávaný růst počtu CD4 buněk.

Autoři z Univerzity v Bonnu provedli laboratorní výzkum, který potvrdil předchozí objev zvýšené frekvence apoptózy u HCV/HIV koinfekce oproti HIV infekci samotné. Tím podle některých studií dochází k urychlení progrese AIDS a ke zvýšení mortality nakažených společně hepatitidou C a HIV. Možnou příčinou je exprese ligandu a receptoru Fas na CD4+ T-buňkách, kterým se spouští mechanizmus apoptózy.

Vědci analyzovali krevní vzorky 130 účastníků, z toho bylo 15 zdravých jedinců, 15 pouze infikovaných HCV, 54 bylo HIV pozitivních a 61 mělo koinfekci HCV/HIV. Pomocí metody ELISA a průtokové cytometrie se stanovily sérové hladiny rozpustného Fas ligandu a Fas receptoru. Z krvinek bílé řady periferní krve se po inkubaci určila Fas ligandem navozená buněčná smrt CD4 buněk. U vzorků HIV a HCV monoinfekce byla oproti zdravým jedincům naměřena významně větší exprese Fas receptoru na CD4 buňkách. Avšak největší koncentrace Fas receptorů byla přítomná u HCV/HIV koinfekce. Naproti tomu koncentrace Fas ligandu byla nejvýznamnější u HIV pozitivních, ať už v mono-, či koinfekci.

Tyto výsledky potvrzují možnost synergického mechanizmu upregulace exprese Fas receptoru na CD4+ T-buňkách u HCV/HIV koinfekce a HIV indukovaného zvýšení hladin Fas ligandu. Autoři tvrdí, že oba tyto faktory přispívají ke zvýšené apoptóze CD4+ T-buněk u HCV/HIV koinfekce.

(Thom)

Zdroj: C. Körner, F. Tolksdorf, D. Schulte et al: Hepatitis C co-infection sensitizes CD4+ T cells towards Fas-induced apoptosis in HIV-positive patients. Prezentováno na 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2010). Vídeň, 14.–18. dubna 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci