Přeskočit navigaci

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Vědci z nemocnice Massachusetts General Hospital (MGH) zkoumají nový způsob, jak by mohli zastavit replikaci viru hepatitidy C.

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Vědci z nemocnice Massachusetts General Hospital (MGH) zkoumají nový způsob, jak by mohli zastavit replikaci viru hepatitidy C. Tentokrát se zaměřili na lidské geny, které virus zneužívá ve svém životním cyklu. Březnové vydání Cell Host & Mikrobe zveřejnilo zprávu o nálezu přibližně 100 genů zprostředkujících replikaci HCV. Zároveň se ukázalo, že blokádou několika z nich je možné potlačit replikaci viru v kultivovaných buňkách.

Pokroky v léčbě hepatitidy C

HCV infekce přechází v 80 procentech do chronicity a může vést až k selhání jater nebo hepatocelulárnímu karcinomu. Následky hepatitidy C jsou také nejčastější indikací k transplantaci jater. HCV se léčí v 6- až 11měsíčním režimu kombinujícím peginterferon a antivirotikum ribavirin. Virové enzymy jsou v léčbě další cílovou strukturou, slabinou se však ukázal rychlý vznik rezistentních mutant. Proto se vědci rozhodli, že bude vhodnější namířit léčebnou strategii přímo proti faktorům v infikovaném hostiteli. Nejde přitom o nic nového, podobné možnosti se zkoumají i u jiných nemocí, např. u chřipky nebo infekce HIV.

Nové studie objevují nové geny

"Identifikovali jsme veliké množství genů, které předtím nebyly známy jako součást replikačního mechanizmu hepatitidy C," tvrdí Raymond Chung, vedoucí hepatologie gastrointestinální jednotky MGH a zároveň jeden z vůdčích autorů této studie. Vědci se v ní zabývají také otázkou, zda blokáda každé z přibližně 21 000 mRNA transkriptů v lidském genomu s malými interferujícími RNA (siRNA) má nějaký efekt na replikaci. Studie není postavená na původních předpokladech o funkci určitého genu, naopak se zde identifikují geny, které předtím nebyly s infekcí HCV vůbec spojovány.

Jeden gen kóduje např. enzym PI4KA, který může hrát roli ve formaci membránových struktur v buňce obsahující místo pro replikaci HCV. Také gen pro hepcidin, jaterní protein řídící regulaci resorpce železa v organismu, je na seznamu nově podezřelých genů.

"Nyní je nutné zaměřit se na odkrytí molekulárních mechanizmů, kterými tyto geny přispívají k replikaci HCV, abychom měli lepší představu, jež by mohla vést k příznivým terapeutickým cílům," vysvětluje Chung, spolupracující profesor medicíny na Harvard Medical School.

(pum)

Zdroj: Andrew Tai, Raymond Chung et al.: A Functional Genomic Screen Identifies Cellular Cofactors of Hepatitis C Virus Replication. Cell Host & Microbe (2009); 5 (3): pp. 298–307.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta