Přeskočit navigaci

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Lze konstatovat, že o faktorech, které jsou spojeny se setrvalou virologickou odpovědí (SVR) u pacientů trpících infekcí virem hepatitidy C (HCV) a léčených inhibitory proteáz, je dosud známo poměrně málo.

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Lze konstatovat, že o faktorech, které jsou spojeny se setrvalou virologickou odpovědí (SVR) u pacientů trpících infekcí virem hepatitidy C (HCV) a léčených inhibitory proteáz, je dosud známo poměrně málo. Autoři z Los Angeles se zaměřili na proměnné jako virová nálož, HCV subtyp, genetické pozadí (především IL-28B polymorfismus) či na přítomnost cirhózy.

K hodnocení těchto otázek byly použity údaje o pacientech ze studie SPRINT-2 (Serine Protease Inhibitor Therapy 2), do které byli zahrnuti jedinci, kteří před zahájením studie nepodstoupili žádnou léčbu. Další údaje byly získány ze studie RESPOND-2 (Retreatment sith HCV Serine Protease Inhibitor Boceprevir and PegIntron/Rebetol 2), které se účastnili pacienti, již neodpověděli na předchozí léčbu. Ve studiích byla podávána kombinovaná terapie – buď peginterferon s ribavirinem po dobu 48 týdnů, anebo boceprevir, interferon a ribavirin (tzv. trojitá léčba) následující 4týdenní terapii peginterferonem a ribavirinem (celkové trvání léčby bylo v rozmezí 28–48 týdnů). Za dobrou odpověď na interferon byl dle definice brán pokles v náloži HCV RNA v týdnu 4 o ≥ 1 log(10). K hodnocení údajů autoři použili multivariantní regresní analýzu, pomocí které se pokusili identifikovat základní faktory spojené s odpovědí na léčbu, které jsou dány pacientem.

Ve studii SPRINT-2 patřily mezi faktory predikující SVR při trojité léčbě jednak nízká virová nálož, IL-28B genotyp (rs 12979860 CC oproti TT a CT), nepřítomnost cirhózy či HCV subtyp 1b. Ve studii RESPOND-2 se ukázal být jediným významným prediktivním faktorem předchozí relaps oproti nepřítomnosti odpovědi na léčbu. V obou studiích byla přítomnost IL-28B rs12979860 CC spojena jednoznačně s dobrou odpovědí na interferon (ve srovnání s ostatními zkoumanými faktory).

Autoři tedy zdůrazňují, že CC polymorfismus IL-28B rs12979860 je spojen s dobrou odpovědí na trojitou léčbu a pomáhá tak identifikovat vhodné kandidáty pro zkrácení trvání terapie. Kvantitativní pokles HCV RNA po 4 týdnech léčby i ≥ 1 log(10) je nejsilnějším prediktivním faktorem pro dosažení SVR, a to bez ohledu na polymorfismus IL-28B.

(eza)

Zdroj: Poordad F. et al. Factors that predict response of patients with hepatitis C virus infection to boceprevir. Gastroenterology 2012 Sep; 143 (3): 608–618.e5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

 Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba