Přeskočit navigaci

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Terapie inhibitory proteáz (PI) v trojkombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem signifikantně zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných genotypem 1 viru hepatitidy C (HCV).

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Terapie inhibitory proteáz (PI) v trojkombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem signifikantně zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných genotypem 1 viru hepatitidy C (HCV). Jejich užití při léčbě rekurence HCV u pacientů po transplantaci jater je ale kvůli lékovým interakcím stále problematické. V kohortové studii publikované v srpnu tohoto roku se proto autoři pokusili odpovědět na otázku, zda je tato terapie možná i u pacientů po jaterní transplantaci.

Do studie bylo zařazeno 37 pacientů po transplantaci jater (92 % byli muži, věkové rozmezí 57 ± 11 let), kteří byli léčeni boceprevirem (n = 18) nebo telaprevirem (n = 19). Indikací k této terapii byla rekurence HCV (stadium fibrózy alespoň F2; n = 31) nebo fibrotizující cholestatická hepatitida (n = 6).

Z celkového počtu bylo 18 pacientů bez předchozí léčby HCV, u 5 se jednalo o relaps a 14 pacientů již dříve nereagovalo na léčbu dvojkombinací. 22 pacientů dostávalo cyklosporin a 15 takrolimus. Po 12 týdnech terapie PI bylo kompletní virologické odpovědi dosaženo u 89 % pacientů léčených boceprevirem a 58 % pacientů léčených telaprevirem (p = 0,06). Virologická odpověď na konci léčby byla 72 % (13/18) ve skupině s boceprevirem a 40 % (4/10) u telapreviru (p = 0,125). SVR byla 12 týdnů po ukončení terapie pozorována u 20 % (1/5) pacientů léčených telaprevirem a u 71 % (5/7) pacientů léčených boceprevirem (p = 0,24). Léčba byla předčasně ukončena u 16 pacientů (selhání léčby v 11 případech, nežádoucí účinky léčby u 5 pacientů). Infekční komplikace se objevila u 10 pacientů (27 %), u 3 (8 %) z nich se jednalo o komplikaci fatální. Nejčastějším nežádoucím účinkem terapie byla anémie u 34 pacientů (92 %), kterou se většinou dařilo zvládat pomocí podávání erytropoetinu a/nebo redukcí dávky ribavirinu, u 13 (35 %) pacientů bylo nutno podat transfuzi. Dávka cyklosporinu byla snížena 1,8- ± 1,1krát u bocepreviru a 3,4- ± 1,0krát u telapreviru. Dávky takrolimu byly 5,2- ± 1,5krát nižší u bocepreviru a 23,8- ± 18,2krát u telapreviru.

Výsledky studie naznačují, že trojkombinace je efektivní i u pacientů po jaterní transplantaci, zvláště pak těch, u kterých je rekurence HCV závažná. Pacienty je ale potřeba pečlivě sledovat, protože léčba je často komplikována anémií, lékovými interakcemi a infekčními komplikacemi.

(epa)

Zdroj: Coilly A., Roche B., Dumortier J., et al. Safety and Efficacy of Protease Inhibitors to Treat Hepatitis C After Liver Transplantation, a Multicenter Experience. J Hepatol. 2013 Aug 29; pii: S0168-8278(13)00613-2; doi: 10.1016/j.jhep.2013.08.018. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly