Přeskočit navigaci

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Terapie inhibitory proteáz (PI) v trojkombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem signifikantně zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných genotypem 1 viru hepatitidy C (HCV).

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Terapie inhibitory proteáz (PI) v trojkombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem signifikantně zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných genotypem 1 viru hepatitidy C (HCV). Jejich užití při léčbě rekurence HCV u pacientů po transplantaci jater je ale kvůli lékovým interakcím stále problematické. V kohortové studii publikované v srpnu tohoto roku se proto autoři pokusili odpovědět na otázku, zda je tato terapie možná i u pacientů po jaterní transplantaci.

Do studie bylo zařazeno 37 pacientů po transplantaci jater (92 % byli muži, věkové rozmezí 57 ± 11 let), kteří byli léčeni boceprevirem (n = 18) nebo telaprevirem (n = 19). Indikací k této terapii byla rekurence HCV (stadium fibrózy alespoň F2; n = 31) nebo fibrotizující cholestatická hepatitida (n = 6).

Z celkového počtu bylo 18 pacientů bez předchozí léčby HCV, u 5 se jednalo o relaps a 14 pacientů již dříve nereagovalo na léčbu dvojkombinací. 22 pacientů dostávalo cyklosporin a 15 takrolimus. Po 12 týdnech terapie PI bylo kompletní virologické odpovědi dosaženo u 89 % pacientů léčených boceprevirem a 58 % pacientů léčených telaprevirem (p = 0,06). Virologická odpověď na konci léčby byla 72 % (13/18) ve skupině s boceprevirem a 40 % (4/10) u telapreviru (p = 0,125). SVR byla 12 týdnů po ukončení terapie pozorována u 20 % (1/5) pacientů léčených telaprevirem a u 71 % (5/7) pacientů léčených boceprevirem (p = 0,24). Léčba byla předčasně ukončena u 16 pacientů (selhání léčby v 11 případech, nežádoucí účinky léčby u 5 pacientů). Infekční komplikace se objevila u 10 pacientů (27 %), u 3 (8 %) z nich se jednalo o komplikaci fatální. Nejčastějším nežádoucím účinkem terapie byla anémie u 34 pacientů (92 %), kterou se většinou dařilo zvládat pomocí podávání erytropoetinu a/nebo redukcí dávky ribavirinu, u 13 (35 %) pacientů bylo nutno podat transfuzi. Dávka cyklosporinu byla snížena 1,8- ± 1,1krát u bocepreviru a 3,4- ± 1,0krát u telapreviru. Dávky takrolimu byly 5,2- ± 1,5krát nižší u bocepreviru a 23,8- ± 18,2krát u telapreviru.

Výsledky studie naznačují, že trojkombinace je efektivní i u pacientů po jaterní transplantaci, zvláště pak těch, u kterých je rekurence HCV závažná. Pacienty je ale potřeba pečlivě sledovat, protože léčba je často komplikována anémií, lékovými interakcemi a infekčními komplikacemi.

(epa)

Zdroj: Coilly A., Roche B., Dumortier J., et al. Safety and Efficacy of Protease Inhibitors to Treat Hepatitis C After Liver Transplantation, a Multicenter Experience. J Hepatol. 2013 Aug 29; pii: S0168-8278(13)00613-2; doi: 10.1016/j.jhep.2013.08.018. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma