Přeskočit navigaci

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

aponští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C.

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Japonští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C. Chronická infekce virem hepatitidy C (HCV) totiž může vést v průběhu let ke vzniku závažného jaterního onemocnění včetně pokročilé cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Ve studii popisované v červencovém on-line vydání Nature Genetics analyzovali vědci z RIKEN Institutu v Hirošimě celkem 467 538 jednoduchých nukleotidových polymorfizmů neboli SNPs (variace v jediném místě genu) u jedinců s chronickou hepatitidou C. 212 z nich trpělo současně hepatocelulárním karcinomem, zatímco 765 nikoliv.

Vědci identifikovali intronický SNP – rs 1012068 – na lokusu DEPDC5 22. chromozomu, který byl asociován se zvýšeným rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu. Poté vědci potvrdili tuto asociaci ve studii případů a kontrol sestávající ze 710 jedinců s hepatocelulárním karcinomem a 1 625 bez něj, přičemž byla nalezena signifikantní korelace.

Tyto nálezy podporují předpoklad, že běžné varianty lokusu DEPDC5 ovlivňují vnímavost ke vzniku HCC u japonských jedinců s chronickou hepatitidou C. Prohlubování znalostí o mechanizmech vzniku HCC a objevení mutace (SNP) v rámci lokusu DEPDC5 tak poskytuje cenný cíl pro nové terapeutické postupy, což by mohlo být slibným krokem v boji proti jedné z nejčastějších smrtících malignit.

(mik)

Zdroj: Miki D., Ochi H., Hayes C. N. et al. Variation in the DEPDC5 locus is associated with progression to hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C virus carriers. Nat Genet. Publikováno on-line 3. července 2011; doi: 10.1038/ng.876

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Rasové rozdíly a způsobilost k léčbě hepatitidy C

Rasové rozdíly a způsobilost k léčbě hepatitidy C

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida