Přeskočit navigaci

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

aponští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C.

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Japonští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C. Chronická infekce virem hepatitidy C (HCV) totiž může vést v průběhu let ke vzniku závažného jaterního onemocnění včetně pokročilé cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Ve studii popisované v červencovém on-line vydání Nature Genetics analyzovali vědci z RIKEN Institutu v Hirošimě celkem 467 538 jednoduchých nukleotidových polymorfizmů neboli SNPs (variace v jediném místě genu) u jedinců s chronickou hepatitidou C. 212 z nich trpělo současně hepatocelulárním karcinomem, zatímco 765 nikoliv.

Vědci identifikovali intronický SNP – rs 1012068 – na lokusu DEPDC5 22. chromozomu, který byl asociován se zvýšeným rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu. Poté vědci potvrdili tuto asociaci ve studii případů a kontrol sestávající ze 710 jedinců s hepatocelulárním karcinomem a 1 625 bez něj, přičemž byla nalezena signifikantní korelace.

Tyto nálezy podporují předpoklad, že běžné varianty lokusu DEPDC5 ovlivňují vnímavost ke vzniku HCC u japonských jedinců s chronickou hepatitidou C. Prohlubování znalostí o mechanizmech vzniku HCC a objevení mutace (SNP) v rámci lokusu DEPDC5 tak poskytuje cenný cíl pro nové terapeutické postupy, což by mohlo být slibným krokem v boji proti jedné z nejčastějších smrtících malignit.

(mik)

Zdroj: Miki D., Ochi H., Hayes C. N. et al. Variation in the DEPDC5 locus is associated with progression to hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C virus carriers. Nat Genet. Publikováno on-line 3. července 2011; doi: 10.1038/ng.876

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

 Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta