Přeskočit navigaci

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Některé krevní testy cílené na jaterní fibrózu jsou při stanovení prognózy vývoje jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) přesnější než jaterní biopsie. Optimální posouzení prognózy u těchto pacientů nabízí kombinace dvou krevních testů, u nichž jeden je cílený na fibrózu a druhý na cirhózu.

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Prognostický význam neinvazivních testů u CHC ukázaly nedávno provedené longitudinální i průřezové studie. Ukázaly, že přesnost se výrazně zvyšuje při kombinaci jednotlivých testů. Američtí autoři proto provedli porovnání prognostické přesnosti šesti krevních testů a jaterní biopsie u 373 pacientů s kompenzovanou CHC. Hodnocenými testy byly APRI, FIB4, Fibrotest, Hepascore a FibroMeter, které jsou cílené na fibrózu, a CirrhoMeter, cílený na cirhózu. Sledovanými parametry byl výskyt významných hepatálních příhod (SLRE) a úmrtí souvisejících s poškozením jater. Sledování bylo zahájeno v den biopsie a průměrná délka sledování činila 9,5 roku (3 508 osoboroků).

V průběhu sledování došlo u 47 pacientů k SLRE a 23 pacientů zemřelo v souvislosti s onemocněním jater. U většiny krevních testů (FIB4, FibroMeter a APRI) byl zjištěn významně větší prognostický význam z hlediska výskytu první SLRE než u jaterní biopsie. Nezávislými prediktory první SLRE byly výsledky testů FibroMeter a CirrhoMeter a setrvalá virologická odpověď. Jediným nezávislým prediktorem úmrtí souvisejícího s onemocněním jater byl výsledek testu CirrhoMeter.

Autoři svoji práci publikovanou červnu 2014 uzavřeli konstatováním, že kombinace testů FibroMeter a CirrhoMeter s využitím nové klasifikace umožňuje lepší posouzení prognózy u pacientů s CHC než jaterní biopsie nebo jediný provedený krevní test.

(zza)

Zdroj: Boursier J., Brochard C., Bertrais S., et al. Combination of blood tests for significant fibrosis and cirrhosis improves the assessment of liver-prognosis in chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jun 2; doi: 10.1111/apt.12813. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba