Přeskočit navigaci

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Některé krevní testy cílené na jaterní fibrózu jsou při stanovení prognózy vývoje jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) přesnější než jaterní biopsie. Optimální posouzení prognózy u těchto pacientů nabízí kombinace dvou krevních testů, u nichž jeden je cílený na fibrózu a druhý na cirhózu.

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Prognostický význam neinvazivních testů u CHC ukázaly nedávno provedené longitudinální i průřezové studie. Ukázaly, že přesnost se výrazně zvyšuje při kombinaci jednotlivých testů. Američtí autoři proto provedli porovnání prognostické přesnosti šesti krevních testů a jaterní biopsie u 373 pacientů s kompenzovanou CHC. Hodnocenými testy byly APRI, FIB4, Fibrotest, Hepascore a FibroMeter, které jsou cílené na fibrózu, a CirrhoMeter, cílený na cirhózu. Sledovanými parametry byl výskyt významných hepatálních příhod (SLRE) a úmrtí souvisejících s poškozením jater. Sledování bylo zahájeno v den biopsie a průměrná délka sledování činila 9,5 roku (3 508 osoboroků).

V průběhu sledování došlo u 47 pacientů k SLRE a 23 pacientů zemřelo v souvislosti s onemocněním jater. U většiny krevních testů (FIB4, FibroMeter a APRI) byl zjištěn významně větší prognostický význam z hlediska výskytu první SLRE než u jaterní biopsie. Nezávislými prediktory první SLRE byly výsledky testů FibroMeter a CirrhoMeter a setrvalá virologická odpověď. Jediným nezávislým prediktorem úmrtí souvisejícího s onemocněním jater byl výsledek testu CirrhoMeter.

Autoři svoji práci publikovanou červnu 2014 uzavřeli konstatováním, že kombinace testů FibroMeter a CirrhoMeter s využitím nové klasifikace umožňuje lepší posouzení prognózy u pacientů s CHC než jaterní biopsie nebo jediný provedený krevní test.

(zza)

Zdroj: Boursier J., Brochard C., Bertrais S., et al. Combination of blood tests for significant fibrosis and cirrhosis improves the assessment of liver-prognosis in chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jun 2; doi: 10.1111/apt.12813. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce