Přeskočit navigaci

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Genetické polymorfizmy blízko genu pro interleukin 28B (IL28B) jsou spojeny se spontánní a léčbou navozenou clearance viru hepatitidy C (HCV). Autory studie zajímala variabilita polymorfizmů IL28B (rs12979860, rs8099917) u pacientů infikovaných HCV genotypu 3.

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Studie se týkala 400 pacientů s HCV z východní a severovýchodní části Indie. Účastníci studie byli podrobeni genetickému vyšetření a genotypizaci HCV. Celkem 83 pacientů s HCV genotypu 3 bylo léčeno pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG/RBV).

Ze 400 pacientů s HCV mělo 73,25 % detekovatelnou hladinu RNA viru. Nejčastějším původcem byl HCV genotypu 3 (65,87 %), následovaný genotypem 1 (32,08 %). Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s HCV genotypu 3 bylo signifikantně častější u pacientů s polymorfismem rs12979860 CC. U pacientů s rychlou odpovědí na léčbu byly na rs12979860 a rs8099917 častěji nalézány alely CC (77 %) a TT (73,2 %). Naopak u pacientů s relapsem HCV byly nalézány hlavně alely CT, TG. Varianta CC na rs12979860 byla navíc asociována se SVR i u pacientů s vysokou virovou náloží (OR  =  6,75; p > 0,05). Genotyp rs12979860 TT byl přítomen u 34 % pacientů s relapsem HCV, genotyp rs8099917 GG u 27,6 % z nich.

Varianty CC a TT na rs12979860 a rs8099917 jsou spojeny s vyšší mírou SVR u pacientů s HCV genotypu 3. Toto zjištění by mohlo pomoci lékařům individualizovat terapii infekce HCV.

(epa)

Zdroj: Firdaus R., Biswas A., Saha K., et al. Impact of Host IL28B rs12979860, rs8099917 in Interferon Responsiveness and Advanced Liver Disease in Chronic Genotype 3 Hepatitis C Patients. PLoS One. 2014 Jun 10; 9 (6): e99126; doi: 10.1371/journal.pone.0099126. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Prevence hepatocelulárního karcinomu vakcinací proti hepatitidě B – výsledky z Taiwanu po 20 letech od zavedení očkování

Prevence hepatocelulárního karcinomu vakcinací proti hepatitidě B – výsledky z Taiwanu po 20 letech od zavedení očkování

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci