Přeskočit navigaci

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

To, že v jaterních buňkách, které jsou napadeny virem hepatitidy C, dochází k virové expresi, je známý fakt. Daleko méně se ale ví o vlivu železa na oxidativní stres, expresi hemoxygenázy a virovou expresi v těchto buňkách.

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

To, že v jaterních buňkách, které jsou napadeny virem hepatitidy C, dochází k virové expresi, je známý fakt. Daleko méně se ale ví o vlivu železa na oxidativní stres, expresi hemoxygenázy a virovou expresi v těchto buňkách. To se proto pokusili osvětlit američtí vědci, kteří své výsledky publikovali v odborném medicínském časopise World Journal of Gastroenterology. Cílem studie vědců z Carolinas Medical Center v americkém Charlotte bylo zjistit, jaký vliv má železo na oxidativní stres, hemoxygenázu 1 a expresi viru hepatitidy C v hepatitidou infikovaných jaterních buňkách.

Jako modelové buňky byly ve výzkumu použity lidské jaterní buňky několika buněčných linií, které byly uchovávány v prostředí se zvýšenou koncentrací železa v kultivačním roztoku. Měření pak zahrnovala jak kvantitativní stanovení mRNA pomocí RT-PCR (reverzní transkriptázová polymerázová řetězová reakce), tak i stanovení proteinů pomocí Western blottu.

Výsledky měření

Jak ukázalo měření, železo, v tomto výzkumu ve formě železité nitrotriacetátové soli, signifikantně zvyšovalo oxidativní stres a upregulovalo expresi genu, který kóduje hemoxygenázu 1. Na druhou stranu ale železo vůbec neovlivňovalo expresi mRNA nebo proteinů represoru hemoxygenázy 1, Bach1.

Útlum upregulace nukleárního factor-erythroid 2-related faktoru 2 (Nrf2) hemoxygenázy pomocí Nrf2-siRNA pak snížil i FeNTA-mediovanou upregulaci mRNA hladin hemoxygenázy 1. Účinky železa pak byly zcela blokovány pomocí deferoxaminu (DFO).

Kromě účinků na geny hemoxygenázy železo způsobilo i změny hladin viru v buňkách, konkrétně signifikantní snížení jak mRNA, tak i proteinů virového jádra VHC, a to v průměru o 80 až 90 %.

Závěry studie

Jak se ve studii ukázalo, nadbytek železa upreguluje expresi hemoxygenázy v buňkách jaterní tkáně a zároveň snižuje expresi genů viru virové hepatitidy C v těchto buňkách. To podle vědců může mít pravděpodobně vliv na snížení poškození jater způsobené kombinací virové hepatitidy C s nadměrným zatížením organismu železem.

(kam)

Zdroj: Hou W. H. et al.: Iron increases HMOX1 and decreases hepatitis C viral expression in HCV-expressing cells, World J Gastroenterol. 2009. Sep 28; 15 (36): 4499–510.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Osteoporóza a jak jí předcházet