Přeskočit navigaci

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

V pozdějším věku dochází k poklesu sérových koncentrací vitamínu D. Výsledky pilotní japonské studie zaměřené na starší pacienty ukazují na možný léčebný přínos vitamínu D, pokud je přidán k terapeutické kombinaci PEG-INF/ribavirin u starších pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

V pozdějším věku dochází k poklesu sérových koncentrací vitamínu D. Výsledky pilotní japonské studie zaměřené na starší pacienty ukazují na možný léčebný přínos vitamínu D, pokud je přidán k terapeutické kombinaci PEG-INF/ribavirin u starších pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Studie byla zaměřena na starší pacienty trpící CHC (prokázaný HCV virus genotypu 1b), u kterých byl ke klasické léčbě PEG-INF/ribavirin přidán alfakalcidol jako zdroj vitamínu D. Cíli studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost takové léčebné kombinace.

Do studijní skupiny bylo zahrnuto 20 pacientů s CHC ve věku 65 a více let. Z toho jen 15 pacientů splnilo vstupní kritéria a byli léčeni kombinovanou terapií PEG-INF/ribavirin s alfakalcidolem. Kontrolní skupinu tvořilo 15 věkově, pohlavím i IL28-B genotypem shodných pacientů, kteří dostávali pouze léčbu PEG-INF/ribavirin.

Celkově tedy bylo ve studii hodnoceno 14 mužů a 16 žen s mediánem věku 70 let (65–78). Sérová koncentrace 25-OH-D3 vitamínu byla u žen významně nižší než u mužů (20 ng/ml oproti 27 ng/ml, p = 0,004). Setrvalé virologické odpovědi (SVR) bylo dosaženo v 33,3 % (5/15) případů v kontrolní skupině a v 80 % (12/15) případů skupiny léčené navíc i vitamínem D (p = 0,025). Pokud jde o pohlaví, pak u mužů nebyl prokázán významný rozdíl v míře dosažení SVR (p = 0,592), ale u žen byl rozdíl signifikantně významný (87,5 % ve skupině s vitamínem D oproti 25 % v kontrolní skupině, p = 0,041). Míra relapsů byla 7,7 % ve skupině s alfakalcidolem oproti 61,5 % ve skupině kontrolní (p = 0,011). A opět ve skupině žen byla míra relapsu v kontrolní skupině 71,4 %, kdežto ve skupině s vitamínem D pouze 12,5 % (p = 0,041). Ve skupině s přidaným vitamínem D nebyly pozorovány žádné specifické nežádoucí příhody.

Z této pilotní studie zaměřené na starší populaci vyplynulo, že kombinace PEG-INF/ribavirin a alfakalcidol je efektivní a současně bezpečnou terapií. A zdá se, že konkomitantní přidání zdroje vitamínu D může vést ke snížení míry relapsů a také zlepšit dosažení SVR, zejména u starších žen.

(eza)

Zdroj: Atsukawa M., et al. Efficacy of Alfacalcidol on PEG-IFN/ Ribavirin Combination Therapy for Elderly Patients With Chronic Hepatitis C: A Pilot Study. Hepat Mon 2013 Dec 23; 13 (12): e14872; doi: 10.5812/hepatmon.14872

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Epidemiologie HCV genotypu 6

Epidemiologie HCV genotypu 6

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba