Přeskočit navigaci

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Studie francouzských vědců byla zaměřena na ověření bezpečnosti kombinace bocepreviru a imunosupresivní terapie (IT) u pacientů po transplantaci jater s rekurencí hepatitidy typu C.

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Konečné stádium infekce virem hepatitidy C (HCV) často vyžaduje transplantaci jater. Nejzávažnější komplikací celého zákroku je rekurence hepatitidy C genotypu 1. Nabízí se terapie boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem umožňující zlepšení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Vědecký tým se rozhodl ověřit klinickou významnost interakce bocepreviru s imunosupresivní terapií probíhající cestou inhibice cytochromu P450 3A. Do studie bylo zařazeno celkem 5 pacientů, jejichž IT byla založena na kacineurinových inhibitorech (3 pacienti cyklosporin, 2 pacienti tacrolimus) a popřípadě kombinovaná s jinými látkami (prednison, everolismus, mykofenolát mofetil). Po 4týdenním úvodním podávání imunosupresivní terapie indikovali lékaři boceprevir (dávka 800 mg 3× denně). Průměrná sledovací perioda od nasazení činila 14,8 ± 3,1 týdne.

Odhadovaná orální clearence IT klesla v průměru o 50 %, což vedlo k redukci podávaných dávek. Anémie se vyskytla u všech pacientů (snížení hladin hemoglobinu pozorované v časovém rozmezí 0. až 12. týden terapie: 3,12 ± 2,27 g/dl). Vzniklou situaci vyřešilo podání β-erythropoetinu, 3 pacienti navíc vyžadovali redukci dávky ribavirinu a 1 nemocný krevní transfuzi. Virologická odpověď byla zaznamenána u každého příjemce (průměrný pokles HCV virové nálože ve 12. týdnu: 6,64 ± 0,35 log10 IU/ml).

Ze studie vyplývá, že koadministrace imunosupresiv a bocepreviru je proveditelná. Co více, u pacientů po transplantaci jater s rekurencí hepatitidy C nabízí dostatečně bezpečné a přínosné řešení.

(msd)

Zdroj: Audrey Coilly et al. Practical Management of Boceprevir and Immunosuppressive Therapy in Liver Transplant Recipients with Hepatitis C Virus Recurrence. Antimicrobial Agents and Chemoterapy, 2012 November; 56 (11): 5728–5734.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity