Přeskočit navigaci

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Podle francouzské studie mohou být injekční uživatelé drog a ti, kteří podstupují opiátovou substituční terapii, úspěšně léčeni kombinovanou léčbou pegylovanými interferony (alfa-2b) a ribavirinem.

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Podle francouzské studie prezentované na 44. výročním shromáždění EASL (European Association for the Study of the Liver) v Kodani mohou být injekční uživatelé drog a ti, kteří podstupují opiátovou substituční terapii, úspěšně léčeni pro HCV infekci antivirovou terapií, konkrétně kombinovanou léčbou pegylovanými interferony (alfa-2b) a ribavirinem.

Metodika studie

Studie obsahovala 2 000 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli sledováni každé 3 měsíce během antivirové terapie a 6 měsíců po jejím ukončení. Jednalo se o 244 aktivních uživatelů drog a pacientů na opiátové substituci, 578 bývalých drogově závislých a 1 038 těch, kteří drogy nikdy neužívali. Celkem 141 pacientů bylo z různých důvodů ze studie vyřazeno.

Studie byla zaměřena na správnost užívání antivirové terapie, virologickou odpověď a kvalitu života pacientů napříč jednotlivými skupinami subjektů (uživatelé, bývalí uživatelé a neuživatelé drog). Správné užívání bylo definováno jako minimálně 80% dodržení dávky a celkové délky naplánované léčby (pegylovaným interferonem a ribavirinem), setrvalá virologická odpověď (SVR) jako nedetekovatelná HCV RNA v krvi 12 či více týdnů po ukončení terapie. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku SF-36.

Výsledky studie

Správnost užívání antivirové terapie byla podobná u všech tří skupin. Léčbu dodržovalo podle plánu 48,6 % bývalých uživatelů drog, 49,4 % neuživatelů a 52,2 % aktivních uživatelů drog a osob léčených opiátovou substitucí. Setrvalá virologická odpověď se ukázala rovněž obdobná u všech skupin – ve stejném pořadí: 50,9 %; 49,3 % a 57,8 %. Kvalita života byla u skupiny aktivních uživatelů drog a substitučně léčených oproti dalším dvěma skupinám nižší.

Z výsledků studie vyplývá, že excesivní konzumace alkoholu, nejistá socioekonomická situace a psychiatrická onemocnění pozorovaná ve skupině aktivních uživatelů drog či osob léčených substituční opiátovou terapií nemá žádný patrný negativní dopad na úspěch antivirové léčby chronické hepatitidy C.

(veri)

Zdroj: P. Melin, J.-P. Lang, D. Ouzan, and others: Impact of the Drug Use and Substitution Treatments on the Antiviral Treatment of Chronic Hepatitis C: Analysis of Adherence, Virological Response and Quality of Life. 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2009). Copenhagen, Denmark. April 22–26, 2009.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování