Přeskočit navigaci

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Rekurence viru hepatitidy C (HCV) v jaterním štěpu vede u pacientů po ortotopické transplantaci jater (OTL) k opětovnému vzniku cirhózy až ve 40 % případů. Těžká rekurence hepatitidy C v jaterním štěpu je indikací ke kombinované antivirové terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem.

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Rekurence viru hepatitidy C (HCV) v jaterním štěpu vede u pacientů po ortotopické transplantaci jater (OTL) k opětovnému vzniku cirhózy až ve 40 % případů. Těžká rekurence hepatitidy C v jaterním štěpu je indikací ke kombinované antivirové terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem (PegIFN / RBV).

Němečtí gastroenterologové nedávno publikovali výsledky zajímavé retrospektivní studie, jejímž cílem bylo identifikovat pacienty, kteří by z této antivirové terapie těžili nejvíce. Autoři se zároveň snažili zhodnotit, jestli by bylo její časné zahájení po provedení transplantace jater dostatečně účinné v dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Mimo jiné byly v průběhu studie analyzovány i faktory asociované se SVR.

Do studie bylo zařazeno celkem 83 HCV pozitivních transplantovaných pacientů léčených PegIFN / RBV. Autoři se v analýze zaměřili jak na účinnost terapie, tak na pokles virové kinetiky.

Celkem 41 z 83 (49,4 %) pacientů se stalo HCV RNA-negativními. SVR bylo dosaženo u 26 z 83 (31,3 %) pacientů. Pokles virové nálože nejméně o dva decimální řády (n = 47) ve 12. týdnu významně koreloval s odpovědí na konci léčby. Jedenáct pacientů s časnou virologickou odpovědí (EVR) nebylo schopno dosáhnout negativity sérové HCV RNA, zatímco pět pacientů dosáhlo SVR bez poklesu virémie o 2 dekadické logaritmy. Nejvyšší prediktivní hodnotou pro SVR byla nedetekovatelná virémie v 24. týdnu (92 %).

Výsledný účinek kombinované antivirové terapie v případě reinfekce HCV po ukončení léčby lze nejlépe odhadnout dle virologické odpovědi ve 24. týdnu. U příjemců jaterního transplantátu s detekovatelnou HCV RNA ve 12. týdnu se vzhledem k vysokým hodnotám SVR jeví protokol prodloužené terapie jako efektivní.

(mik)

Zdroj: Prolonged treatment with pegylated interferon alpha 2b plus ribavirin improves sustained virological response in chronic hepatitis C genotype 1 patients with late response in a clinical real-life setting in Japan. Hepatol Res. Publikováno on-line před tiskem dne 25. 9. 2009. DOI: 10.1111/j.1872-034X.2009.00567.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR