Přeskočit navigaci

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Rekurence viru hepatitidy C (HCV) v jaterním štěpu vede u pacientů po ortotopické transplantaci jater (OTL) k opětovnému vzniku cirhózy až ve 40 % případů. Těžká rekurence hepatitidy C v jaterním štěpu je indikací ke kombinované antivirové terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem.

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Rekurence viru hepatitidy C (HCV) v jaterním štěpu vede u pacientů po ortotopické transplantaci jater (OTL) k opětovnému vzniku cirhózy až ve 40 % případů. Těžká rekurence hepatitidy C v jaterním štěpu je indikací ke kombinované antivirové terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem (PegIFN / RBV).

Němečtí gastroenterologové nedávno publikovali výsledky zajímavé retrospektivní studie, jejímž cílem bylo identifikovat pacienty, kteří by z této antivirové terapie těžili nejvíce. Autoři se zároveň snažili zhodnotit, jestli by bylo její časné zahájení po provedení transplantace jater dostatečně účinné v dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Mimo jiné byly v průběhu studie analyzovány i faktory asociované se SVR.

Do studie bylo zařazeno celkem 83 HCV pozitivních transplantovaných pacientů léčených PegIFN / RBV. Autoři se v analýze zaměřili jak na účinnost terapie, tak na pokles virové kinetiky.

Celkem 41 z 83 (49,4 %) pacientů se stalo HCV RNA-negativními. SVR bylo dosaženo u 26 z 83 (31,3 %) pacientů. Pokles virové nálože nejméně o dva decimální řády (n = 47) ve 12. týdnu významně koreloval s odpovědí na konci léčby. Jedenáct pacientů s časnou virologickou odpovědí (EVR) nebylo schopno dosáhnout negativity sérové HCV RNA, zatímco pět pacientů dosáhlo SVR bez poklesu virémie o 2 dekadické logaritmy. Nejvyšší prediktivní hodnotou pro SVR byla nedetekovatelná virémie v 24. týdnu (92 %).

Výsledný účinek kombinované antivirové terapie v případě reinfekce HCV po ukončení léčby lze nejlépe odhadnout dle virologické odpovědi ve 24. týdnu. U příjemců jaterního transplantátu s detekovatelnou HCV RNA ve 12. týdnu se vzhledem k vysokým hodnotám SVR jeví protokol prodloužené terapie jako efektivní.

(mik)

Zdroj: Prolonged treatment with pegylated interferon alpha 2b plus ribavirin improves sustained virological response in chronic hepatitis C genotype 1 patients with late response in a clinical real-life setting in Japan. Hepatol Res. Publikováno on-line před tiskem dne 25. 9. 2009. DOI: 10.1111/j.1872-034X.2009.00567.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Boceprevir

Boceprevir

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR