Přeskočit navigaci

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Přestože je většina případů onemocnění chronickou hepatitidou typu C (CHC) asociována s intravenózním (i. v.) užíváním drog, jsou na základě aktuálně platných doporučení tito pacienti z antivirové léčby vyloučeni.

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Přestože je většina případů onemocnění chronickou hepatitidou typu C (CHC) asociována s intravenózním (i. v.) užíváním drog, jsou na základě aktuálně platných doporučení tito pacienti z antivirové léčby vyloučeni. To podporuje další horizontální šíření viru a rozvoj život ohrožujících komplikací tohoto závažného onemocnění.

Kolektiv srbských autorů provedl studii, jejímž cílem bylo porovnat výsledky standardní léčby CHC u uživatelů i. v. drog a pacientů, kteří i. v. návykové látky neužívali. Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 254 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C (HCV) genotypu 2/3 nebo 1/4, z nichž 100 (39,4 %) v minulosti užívalo i. v. návykové látky (před zahájením léčby byla průměrná doba abstinence 2,3 ± 3,4 roku). Všichni pacienti měli za sebou kompletní standardní terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem. Primárně hodnoceným cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), která byla definovaná jako nedetekovatelná HCV RNA za 24 týdnů po skončení terapie, trvající normalizace hladin aminotransferáz a žádná další histologická progrese změn jaterní tkáně. Ze studie byli vyloučeni pacienti s dekompenzovanou jaterní cirhózou, hepatocelulárním karcinomem a koinfekcí virem hepatitidy B nebo HIV.

SVR byla zaznamenána u 172 (67,7 %) pacientů. Mezi pacienty infikovanými HCV genotypu 1 a/nebo 4 dosáhlo SVR 114 (63,3 %) subjektů, přičemž pozitivní reakce na terapii byla téměř rovnoměrně rozložena mezi pacienty, kteří dříve užívali i. v. návykové látky, a ostatní (p = 0,079). SVR u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a/nebo 3 byla vyšší celkově (86,6 %), ale také u subjektů dříve závislých na i. v. návykových látkách (89,2 %). Rozdíl však také nebyl statisticky významný (p = 0,35). Nebyl zaznamenán žádný případ reinfekce HCV kvůli recidivě drogové závislosti.

Z výsledků recentní studie vyplývá, že dřívější uživatelé i. v. drog trpící CHC by neměli být z léčby vylučováni. Úspěšnost léčby je u nich stejná, nebo dokonce větší než u pacientů, kteří předtím i. v. látky nezneužívali.

(The)

Zdroj: Bojovic K. et al. The comparison of chronic hepatitis C treatment outcome between intravenous drug users and non-intravenous drug users. Biomed Pharmacother. Publikováno online 30. března 2013; doi: 10.1016/j.biopha.2013.03.010

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Pegintron

Pegintron

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci