Přeskočit navigaci

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Přestože je většina případů onemocnění chronickou hepatitidou typu C (CHC) asociována s intravenózním (i. v.) užíváním drog, jsou na základě aktuálně platných doporučení tito pacienti z antivirové léčby vyloučeni.

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Přestože je většina případů onemocnění chronickou hepatitidou typu C (CHC) asociována s intravenózním (i. v.) užíváním drog, jsou na základě aktuálně platných doporučení tito pacienti z antivirové léčby vyloučeni. To podporuje další horizontální šíření viru a rozvoj život ohrožujících komplikací tohoto závažného onemocnění.

Kolektiv srbských autorů provedl studii, jejímž cílem bylo porovnat výsledky standardní léčby CHC u uživatelů i. v. drog a pacientů, kteří i. v. návykové látky neužívali. Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 254 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C (HCV) genotypu 2/3 nebo 1/4, z nichž 100 (39,4 %) v minulosti užívalo i. v. návykové látky (před zahájením léčby byla průměrná doba abstinence 2,3 ± 3,4 roku). Všichni pacienti měli za sebou kompletní standardní terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem. Primárně hodnoceným cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), která byla definovaná jako nedetekovatelná HCV RNA za 24 týdnů po skončení terapie, trvající normalizace hladin aminotransferáz a žádná další histologická progrese změn jaterní tkáně. Ze studie byli vyloučeni pacienti s dekompenzovanou jaterní cirhózou, hepatocelulárním karcinomem a koinfekcí virem hepatitidy B nebo HIV.

SVR byla zaznamenána u 172 (67,7 %) pacientů. Mezi pacienty infikovanými HCV genotypu 1 a/nebo 4 dosáhlo SVR 114 (63,3 %) subjektů, přičemž pozitivní reakce na terapii byla téměř rovnoměrně rozložena mezi pacienty, kteří dříve užívali i. v. návykové látky, a ostatní (p = 0,079). SVR u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a/nebo 3 byla vyšší celkově (86,6 %), ale také u subjektů dříve závislých na i. v. návykových látkách (89,2 %). Rozdíl však také nebyl statisticky významný (p = 0,35). Nebyl zaznamenán žádný případ reinfekce HCV kvůli recidivě drogové závislosti.

Z výsledků recentní studie vyplývá, že dřívější uživatelé i. v. drog trpící CHC by neměli být z léčby vylučováni. Úspěšnost léčby je u nich stejná, nebo dokonce větší než u pacientů, kteří předtím i. v. látky nezneužívali.

(The)

Zdroj: Bojovic K. et al. The comparison of chronic hepatitis C treatment outcome between intravenous drug users and non-intravenous drug users. Biomed Pharmacother. Publikováno online 30. března 2013; doi: 10.1016/j.biopha.2013.03.010

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

"Jaterní skóre" v predikci jaterní fibrózy a aktivity nemoci u chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci