Přeskočit navigaci

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Všeobecně známý polymorfismus interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T a v poslední době doporučované sledování sérové hladiny vitaminu D jsou považovány za dva nové prediktory odpovědi na antivirovou léčbu chronické hepatitidy C (HCV).

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Všeobecně známý polymorfismus interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T a v poslední době doporučované sledování sérové hladiny vitaminu D jsou považovány za dva nové prediktory odpovědi na antivirovou léčbu chronické hepatitidy C (HCV). Studie italských autorů se proto pokusila ověřit, zda mají polymorfismus IL-28B rs12979860 C/T a sérové hladiny vitaminu D před zahájením terapie význam v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Zmiňované studie se účastnilo 211 po sobě následujících, dosud neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých byla před léčbou stanovena sérová hladina vitaminu 25-OH-D3 i genotyp IL-28B rs12979860 C/T. Celkově dosáhlo SVR 134 z 211 (63,5 %) pacientů a 47 ze 110 (42,7 %) pacientů s obtížně léčitelným HCV genotypem. Dle multivariační analýzy bylo dosažení SVR predikováno HCV genotypem, polymorfismem IL-28B rs12979860 C/T, aktivitou gama-glutamyl transpeptidázy, hladinami HCV RNA, cholesterolu a vitaminu 25-OH-D3 v séru.

Pokud byly obtížně léčitelné HCV genotypy analyzovány odděleně, pak bylo dosažení SVR predikováno polymorfismem IL-28B rs12979860 C/T, virovou náloží a sérovou hladinou vitaminu D. Navíc v případě, že byli tito pacienti rozčleněni do čtyř skupin [C/C homozygoti s hladinou vitaminu D > 20 ng/ml (skupina A) nebo ≤ 20 ng/ml (skupina B) a C/T heterozygoti nebo T/T homozygoti s hladinou vitaminu D > 20 ng/ml (skupina C) nebo ≤ 20 ng/ml (skupina D)], byl pozorován signifikantní lineární trend, s mírou dosažení SVR v následujícím sestupném pořadí: skupina A 85,7 %, skupina B 54,5 %, skupina C 36,8 % a skupina D 22,5 % (P < 0,0001).

Dle výsledků studie tedy mohou sérové hladiny vitaminu D spolu se stanovením polymorfismu IL-28B rs12979860 C/T podpořit správnost predikce dosažení SVR u dosud neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C.

(mik)

Zdroj: Bitetto D. et al. Complementary role of vitamin D deficiency and the interleukin-28B rs12979860 C/T polymorphism in predicting antiviral response in chronic hepatitis C. Hepatology. 2011 Apr; 53 (4): 1118–26; doi: 10.1002/hep.24201

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup

Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba