Přeskočit navigaci

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Vitamín D je pro lidský organizmus velmi důležitý, významně ovlivňuje například metabolizmus vápníku. V poslední době se stále častěji objevují zprávy, že vitamín D má v organizmu i mnoho dalších zásadních rolí – může být zapojen i v proliferaci buněk a jejich diferenciaci, má imunomodulační schopnosti, působí protizánětlivě, snižuje riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu, různých typů rakoviny a dalších kardiovaskulárních, autoimunitních i infekčních onemocnění. U pacientů s chronickými jaterními chorobami je přitom deficit vitamínu D přítomen velmi často, trpí jím až 93 % těchto pacientů.

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

U pacientů s chronickými jaterními onemocněními je deficit vitamínu D asociován se zvýšenou mortalitou, bakteriálními infekcemi, portální hypertenzí a rychlejší progresí fibrózy. Není ale zcela jasné, zda je nedostatek vitamínu D u těchto onemocnění příčinou, nebo následkem jaterního onemocnění, protože játra hrají v syntéze vitamínu D významnou roli. Mezi pacienty s chronickým jaterním onemocněním se v souvislosti s vitamínem D a jeho nedostatkem nejčastěji uvádí, že má vliv na rozvoj a průběh nealkoholické steatózy jater (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) a chronických hepatitid B a C (HBV, HCV). Přesná role vitamínu D v patogenezi těchto onemocnění není zatím zcela jasná, nicméně pravděpodobně se jedná o ovlivnění vrozené i získané imunity a jeho antiproliferativní účinky. U pacientů infikovaných HCV je deficit vitamínu D spojen s vyšším stupněm nekrózy a fibrózy jaterních buněk a nižší pravděpodobností dosažení setrvalé virologické odpovědi na standardní terapii. Epidemiologická data navíc ukazují, že deficit vitamínu D zvyšuje i riziko přenosu virových infekcí, včetně HCV.

U chronických jaterních onemocnění je deficit vitamínu D spojen s vyšší mortalitou, vyšším rizikem portální hypertenze a závažnějším histologickým nálezem u NAFLD a HCV. Tato data tedy u pacientů s jaterními chorobami ospravedlňují cílené vyhledávání pacientů s hypovitaminózou D a případnou substituci jeho nedostatku. Další studie budou ale muset teprve ukázat, jaký vliv tato substituce na průběh jaterních onemocnění má.

(epa)

Zdroj: Iruzubieta P., Terán Á., Crespo J., Fábrega E. Vitamin D deficiency in chronic liver disease. World J Hepatol. 2014 Dec 27; 6 (12): 901–15; doi: 10.4254/wjh.v6.i12.901.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci