Přeskočit navigaci

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Je všeobecně známo, že k reinfekci HCV může dojít jak po spontánním vymizení, tak i po úspěšné léčbě primární infekce. Zatím není zcela jasné, jak často může k reinfekci dojít a jestli je imunitní systém schopen poskytnout před ní alespoň nějakou ochranu.

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

William Osburn a jeho kolegové sledovali skupinu 22 injekčních uživatelů drog s trvající expozicí HCV, u kterých došlo ke spontánnímu vymizení primoinfekce (po dobu více než 6 měsíců). Za účelem vyhodnocování reinfekce byli účastníci studie kontrolováni v pravidelných měsíčních intervalech. Míra imunologické ochrany byla hodnocena na základě velikosti a doby trvání virémie při následné reinfekci a také na základě vzniku T-buněčné a protilátkové odpovědi.

K HCV reinfekci došlo u 50 % účastníků studie. U 83 % reinfikovaných došlo ke spontánnímu vymizení infekce již podruhé, což bylo mnohem více ve srovnání s přibližně 25 % pacientů, u kterých se tak stalo v případě primární infekce. Trvání virémie a její maximální hodnoty byly během následných epizod reinfekce podstatně nižší než u primární infekce téže osoby.

Na rozdíl od chronické infekce byla reinfekce HCV spojená s významně rozsáhlejší T-buněčnou odpovědí. Neutralizační protilátky proti HCV byly detekovány v průběhu akutní infekce u 60 % reinfikovaných. Naproti tomu u osob s progresí chronické infekce jsou zkříženě reagující neutralizační protilátky detekovány jenom zřídka.

Na základě těchto výsledků došli autoři k závěru, že reinfekce HCV je spojena se snížením rozsahu a zkrácením doby trvání virémie (ve srovnání s primoinfekcí), dále s rozšířením buněčné imunitní odpovědi a vznikem zkřížené protilátkové odpovědi. Pokud tedy HCV infekce může navodit produkci T-buněk anebo tvorbu neutralizačních protilátek, je velice pravděpodobné, že by mohla být vyvinuta i účinná vakcína.

(mik)

Zdroj: W. O. Osburn, B. E. Fisher, K. A. Dowd and others. Spontaneous Control of Primary Hepatitis C Virus Infection and Immunity against Persistent Reinfection. Gastroenterology 138 (1): 315–324.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Rasové rozdíly a způsobilost k léčbě hepatitidy C

Rasové rozdíly a způsobilost k léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce