Přeskočit navigaci

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Je všeobecně známo, že k reinfekci HCV může dojít jak po spontánním vymizení, tak i po úspěšné léčbě primární infekce. Zatím není zcela jasné, jak často může k reinfekci dojít a jestli je imunitní systém schopen poskytnout před ní alespoň nějakou ochranu.

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

William Osburn a jeho kolegové sledovali skupinu 22 injekčních uživatelů drog s trvající expozicí HCV, u kterých došlo ke spontánnímu vymizení primoinfekce (po dobu více než 6 měsíců). Za účelem vyhodnocování reinfekce byli účastníci studie kontrolováni v pravidelných měsíčních intervalech. Míra imunologické ochrany byla hodnocena na základě velikosti a doby trvání virémie při následné reinfekci a také na základě vzniku T-buněčné a protilátkové odpovědi.

K HCV reinfekci došlo u 50 % účastníků studie. U 83 % reinfikovaných došlo ke spontánnímu vymizení infekce již podruhé, což bylo mnohem více ve srovnání s přibližně 25 % pacientů, u kterých se tak stalo v případě primární infekce. Trvání virémie a její maximální hodnoty byly během následných epizod reinfekce podstatně nižší než u primární infekce téže osoby.

Na rozdíl od chronické infekce byla reinfekce HCV spojená s významně rozsáhlejší T-buněčnou odpovědí. Neutralizační protilátky proti HCV byly detekovány v průběhu akutní infekce u 60 % reinfikovaných. Naproti tomu u osob s progresí chronické infekce jsou zkříženě reagující neutralizační protilátky detekovány jenom zřídka.

Na základě těchto výsledků došli autoři k závěru, že reinfekce HCV je spojena se snížením rozsahu a zkrácením doby trvání virémie (ve srovnání s primoinfekcí), dále s rozšířením buněčné imunitní odpovědi a vznikem zkřížené protilátkové odpovědi. Pokud tedy HCV infekce může navodit produkci T-buněk anebo tvorbu neutralizačních protilátek, je velice pravděpodobné, že by mohla být vyvinuta i účinná vakcína.

(mik)

Zdroj: W. O. Osburn, B. E. Fisher, K. A. Dowd and others. Spontaneous Control of Primary Hepatitis C Virus Infection and Immunity against Persistent Reinfection. Gastroenterology 138 (1): 315–324.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci