Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT).

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT). V časopise Annals of Hepatology byla nedávno publikována studie, která se zabývala účinností a bezpečností kombinované terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem právě v této populaci.

Zmiňované pilotní, nekontrolované, nezaslepené studie se účastnilo celkem dvaadvacet pacientů s chronickou hepatitidou C s HCV genotypem 4. U všech byla jaterní biopsií potvrzena chronická hepatitida a zároveň trvale přítomná normální sérová hladina ALT. Tito pacienti pak byli léčeni subkutánním peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 μg/kg tělesné hmotnosti jednou týdně a perorálním ribavirinem (v dávce 15 mg/kg/den) po dobu 48 týdnů a následně sledováni ještě 24 týdnů po ukončení terapie.

Šestnáct pacientů z dvaadvaceti ve studii setrvalo až do konce, devět z nich byly ženy (40,9 %), průměrný věk byl 43,8 roku. Hodnoty ALT byly normální u všech pacientů, přičemž průměrná hodnota byla 0,64 μkat/l. Setrvalé virologické odpovědi dosáhlo 13 pacientů (59 %), 4 pacienti (18,1 %) na léčbu neodpověděli. U dvou pacientů (9 %) došlo k relapsu a u jednoho pacienta byl v průběhu léčby pozorován fenomén virového průlomu. Dva pacienti (9 %) pak léčbu přerušili z důvodu nežádoucích účinků.

Kombinovaná léčba pegylovaným interferonem alpha-2b s ribavirinem je tedy bezpečná a vyústila v dosažení setrvalé virologické odpovědi u významného počtu pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 4 a trvale normální hladinou ALT.

(mik)

Zdroj: Al-Ali J et al. Pegylated interferon-alpha2b plus ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 4 infection in patients with normal serum ALT. Ann Hepatol. 2012 Mar; 11 (2): 186–93.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR