Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT).

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT). V časopise Annals of Hepatology byla nedávno publikována studie, která se zabývala účinností a bezpečností kombinované terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem právě v této populaci.

Zmiňované pilotní, nekontrolované, nezaslepené studie se účastnilo celkem dvaadvacet pacientů s chronickou hepatitidou C s HCV genotypem 4. U všech byla jaterní biopsií potvrzena chronická hepatitida a zároveň trvale přítomná normální sérová hladina ALT. Tito pacienti pak byli léčeni subkutánním peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 μg/kg tělesné hmotnosti jednou týdně a perorálním ribavirinem (v dávce 15 mg/kg/den) po dobu 48 týdnů a následně sledováni ještě 24 týdnů po ukončení terapie.

Šestnáct pacientů z dvaadvaceti ve studii setrvalo až do konce, devět z nich byly ženy (40,9 %), průměrný věk byl 43,8 roku. Hodnoty ALT byly normální u všech pacientů, přičemž průměrná hodnota byla 0,64 μkat/l. Setrvalé virologické odpovědi dosáhlo 13 pacientů (59 %), 4 pacienti (18,1 %) na léčbu neodpověděli. U dvou pacientů (9 %) došlo k relapsu a u jednoho pacienta byl v průběhu léčby pozorován fenomén virového průlomu. Dva pacienti (9 %) pak léčbu přerušili z důvodu nežádoucích účinků.

Kombinovaná léčba pegylovaným interferonem alpha-2b s ribavirinem je tedy bezpečná a vyústila v dosažení setrvalé virologické odpovědi u významného počtu pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 4 a trvale normální hladinou ALT.

(mik)

Zdroj: Al-Ali J et al. Pegylated interferon-alpha2b plus ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 4 infection in patients with normal serum ALT. Ann Hepatol. 2012 Mar; 11 (2): 186–93.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci