Přeskočit navigaci

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Virová hepatitida C se objevuje častěji u dlouhodobě dialyzovaných pacientů. A naopak selhávání jater může vést ke vzniku hepatorenálního syndromu.

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Virová hepatitida C se objevuje častěji u dlouhodobě dialyzovaných pacientů. A naopak selhávání jater může vést ke vzniku hepatorenálního syndromu. Existují studie o bezpečnosti a účinnosti protokolů využívajících v léčbě rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater pegylovaný interferon alfa-2b (PI) a ribavirin. Chyběly ovšem údaje o antivirové terapii po kombinované transplantaci jater a ledvin, jež může být právě u takových nemocných nutná.

Šesti pacientům s rekurentní infekcí virem hepatitidy C (z toho 5 bylo nakažených virem genotypu 1 a jeden virem genotypu 4) byl proto 48 týdnů podáván peginterferon alfa-2b a ribavirin. Všichni nemocní podstoupili jaterní biopsii před léčbou a 72 týdnů po léčbě. U čtyř z pacientů byla virová nálož před léčbou nižší než 1 000 000 IU/ml.

Stálé virologické odpovědi se podáváním PI s ribavirinem dosáhlo u 50 % subjektů. U žádného pacienta nedošlo k rozvoji známek poškození ledvinných funkcí či rejekce štěpu. U jednoho nemocného, u něhož se nepodařilo dosáhnout stálé virologické odpovědi, došlo k rozvoji jaterního selhání v důsledku infekce virem hepatitidy C. Tento pacient po 13 měsících zemřel.

Neutropenie a anemie se objevily u poloviny zkoumaných osob. Lékaři v takovém případě zredukovali dávku peginterferonu a ribavirinu a podali G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) nebo erytropoetin.

Z prvních výsledků tedy vyplývá, že terapie peginterferonem alfa-2b je bezpečná a účinná i při podání osobám po kombinované transplantaci jater a ledvin. Současná transplantace jater a ledvin se týká poměrně úzkého okruhu osob. Je tedy možné, že na publikaci studie s větším souborem pacientů si budeme muset ještě počkat. Malá studie tak představuje cenná vodítka pro terapii těchto nemocných.

(hul)

Zdroj: Schmitz V. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin for the treatment of hepatitis C recurrence following combined liver and kidney transplantation. Ann Transplant 2007;12:22–27.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba