Přeskočit navigaci

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Dosud bylo publikováno jenom několik málo prací zabývajících se problematikou vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) bez současné přítomnosti cirhózy.

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Dosud bylo publikováno jenom několik málo prací zabývajících se problematikou vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) bez současné přítomnosti cirhózy. Američtí gastroenterologové se proto rozhodli prozkoumat vztah mezi HCV a HCC u pacientů s HCC bez cirhózy.

Do své studie případů a kontrol zahrnuli všechny dospělé pacienty s histologicky potvrzeným HCC v letech 1994 a 2007 (celkem 404 pacientů). Porovnávali tak charakteristiky a trvání HCV u pacientů s HCC a bez něj. K určení faktorů nezávisle spojených s HCV u noncirhotických pacientů použili metodu logistické regrese.

Ve sledované skupině byla HCV infekce prokázána u 6 (7 %) z 87 pacientů s noncirhotickým HCC, zatímco u pacientů s cirhotickým HCC to bylo 107 z 317 (55,7 %) pacientů (P < 0,001). U pacientů s HCV asociovaným HCC bez cirhózy byly v době diagnózy na rozdíl od pacientů s cirhózou častěji přítomné jednoduché uzly (100 vs. 66,7 %), uzly větší > 5 cm (100 vs. 16,7 %) a makrovaskulární invaze (66,7 vs. 17,4 %). Čtyři z šesti pacientů s HCV asociovaným HCC bez cirhózy měli také lepší dobu přežití, než tomu bylo u pacientů s cirhózou (66,7 vs. 39,1 %).

Autoři zjistili, že HCV infekce je odpovědná za malé procento noncirhotických případů HCC představujících nevšední a hůře definovanou podskupinu HCC.

(mik)

Zdroj: Albeldawi M. et al. Hepatitis C Virus-Associated Primary Hepatocellular Carcinoma in Non-cirrhotic Patients. Dig Dis Sci. Publikováno on-line 14. června 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie