Přeskočit navigaci

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Dosud bylo publikováno jenom několik málo prací zabývajících se problematikou vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) bez současné přítomnosti cirhózy.

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Dosud bylo publikováno jenom několik málo prací zabývajících se problematikou vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) bez současné přítomnosti cirhózy. Američtí gastroenterologové se proto rozhodli prozkoumat vztah mezi HCV a HCC u pacientů s HCC bez cirhózy.

Do své studie případů a kontrol zahrnuli všechny dospělé pacienty s histologicky potvrzeným HCC v letech 1994 a 2007 (celkem 404 pacientů). Porovnávali tak charakteristiky a trvání HCV u pacientů s HCC a bez něj. K určení faktorů nezávisle spojených s HCV u noncirhotických pacientů použili metodu logistické regrese.

Ve sledované skupině byla HCV infekce prokázána u 6 (7 %) z 87 pacientů s noncirhotickým HCC, zatímco u pacientů s cirhotickým HCC to bylo 107 z 317 (55,7 %) pacientů (P < 0,001). U pacientů s HCV asociovaným HCC bez cirhózy byly v době diagnózy na rozdíl od pacientů s cirhózou častěji přítomné jednoduché uzly (100 vs. 66,7 %), uzly větší > 5 cm (100 vs. 16,7 %) a makrovaskulární invaze (66,7 vs. 17,4 %). Čtyři z šesti pacientů s HCV asociovaným HCC bez cirhózy měli také lepší dobu přežití, než tomu bylo u pacientů s cirhózou (66,7 vs. 39,1 %).

Autoři zjistili, že HCV infekce je odpovědná za malé procento noncirhotických případů HCC představujících nevšední a hůře definovanou podskupinu HCC.

(mik)

Zdroj: Albeldawi M. et al. Hepatitis C Virus-Associated Primary Hepatocellular Carcinoma in Non-cirrhotic Patients. Dig Dis Sci. Publikováno on-line 14. června 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba