Přeskočit navigaci

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Autoři studie publikované nedávno v časopise Digestive and Liver Diseases se ve své práci zaměřili na výběr pacientů, kteří budou mít největší užitek z léčby chronické hepatitidy C (HCV) pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV).

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jednalo se o prospektivní observační studii fáze IV, která probíhala od ledna 2009 do února 2010. Do studie bylo zahrnuto 1128 pacientů s chronickou HCV, kteří byli léčeni ve 45 italských centrech. Z těchto pacientů bylo antivirovou léčbu možné zahájit u 687/1118 (61,4 %), skutečně léčbu zahájilo 598/687 (87,0 %). Zprávy o výsledku léčby byly známy u 500/598 (83,6 %) pacientů, celkem 348/500 (69,6 %) pacientů léčbu dokončilo. U 152 pacientů byla léčba ukončena z důvodu nedostatečné odpovědi (28,9 %), osobních důvodů (29,6 %), nežádoucích účinků (38,2 %) a dekompenzace jaterního poškození (1,3 %). Setrvalé virologické odpovědi (SVR) bylo dosaženo u 263/500 (52,6 %) pacientů, 71/500 (14,2 %) pacientů zrelabovalo a 61/500 (12,2 %) na léčbu neodpovědělo. Výsledky léčby se nepodařilo zjistit u 105 (21 %) pacientů – buď do centra přestali v průběhu léčby (33,3 %) nebo během následného sledování docházet (25,7 %), nebo léčbu ukončili z důvodu nežádoucích účinků (19,1 %) či administrativních důvodů (21,9 %).

V reálné klinické praxi se ukazuje, že jen 61 % pacientů s chronickou hepatitidou C je vhodných k léčbě PEG-IFN/RBV a z těchto pacientů jich navíc 13 % léčbu odmítne. Z léčených pacientů pak zhruba 30 % léčbu nedokončí. I přesto jsou ale výsledky o dosažení SVR podobné těm, které jsou popisovány v literatuře.

(epa)

Zdroj: Vukotic R., Gamal N., Andreone P. Prospective, observational real-life study on eligibility for and outcomes of antiviral treatment with peginterferon α plus ribavirin in chronic hepatitis C. Dig Liver Dis. 2014 Nov 13; pii: S1590-8658(14)00787-7; doi: 10.1016/j.dld.2014.11.002. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba