Přeskočit navigaci

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Chronická hepatitida C (HCV) je nejčastější příčinou těžkého jaterního poškození. Proteázové inhibitory, používané k léčbě chronické HCV, ovlivňují účinnost celé řady dalších léků, jejich vliv na účinnost warfarinu je ale zatím jen málo dokumentovaný. Následující kazuistika se věnuje právě tomuto problému.

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Pacientovi černé pleti byla v roce 2004 diagnostikována chronická HCV, léčbu ale z vlastního rozhodnutí nezahájil. V roce 2006 se u něj rozvinula hluboká žilní trombóza s následnou plicní embolizací a byla mu proto nasazena terapie warfarinem. Po dobu 6 let užíval dávku 13,75–20 mg warfarinu týdně a jeho INR bylo po tuto dobu stabilně v terapeutickém rozmezí.

V roce 2012 podstoupil pacient jaterní biopsii, kde byla nalezena těžká fibróza. Pacient tedy souhlasil s terapií PEG-interferonem alfa, ribavirinem a boceprevirem. Tři týdny po zahájení léčby boceprevirem došlo k výraznému poklesu INR do subterapeutického rozmezí, k opětovnému dosažení terapeutické hladiny došlo až po dvou měsících léčby boceprevirem po navýšení dávky warfarinu o 75 % na 26,25 mg warfarinu týdně.

Léčba HCV byla předčasně ukončena již v týdnu 39 kvůli těžké trombocytopenii. Při ukončení léčby boceprevirem byla dávka warfarinu preventivně snížena. Po ustálení hladiny INR pacient nadále užíval 23,75 mg warfarinu týdně, tedy o 37 % vyšší dávku než před léčbou boceprevirem.

Současné podávání bocepreviru a warfarinu může vést k poklesu INR pod terapeutickou hladinu. Na začátku léčby boceprevirem by proto dávka warfarinu měla být navýšena a pečlivě monitorována. Po ukončení léčby je naopak vhodné dávku preventivně snížit, opět za pečlivé monitorace, ačkoli ne zcela na původní hodnoty. Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může velmi podstatně ovlivnit hodnotu INR.

(epa)

Zdroj: Tsiattalos A. S., Patel A. Warfarin and boceprevir interaction causing subtherapeutic international normalized ratio: a case report. J Med Case Rep. 2014 Dec 17; 8: 433; doi: 10.1186/1752-1947-8-433.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pití kávy zpomaluje progresi jaterní fibrózy a cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Pití kávy zpomaluje progresi jaterní fibrózy a cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Využití interferonu v léčbě vaskulitidy asociované s hepatitidou C

Využití interferonu v léčbě vaskulitidy asociované s hepatitidou C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí