Přeskočit navigaci

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Chronická hepatitida C (HCV) je nejčastější příčinou těžkého jaterního poškození. Proteázové inhibitory, používané k léčbě chronické HCV, ovlivňují účinnost celé řady dalších léků, jejich vliv na účinnost warfarinu je ale zatím jen málo dokumentovaný. Následující kazuistika se věnuje právě tomuto problému.

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Pacientovi černé pleti byla v roce 2004 diagnostikována chronická HCV, léčbu ale z vlastního rozhodnutí nezahájil. V roce 2006 se u něj rozvinula hluboká žilní trombóza s následnou plicní embolizací a byla mu proto nasazena terapie warfarinem. Po dobu 6 let užíval dávku 13,75–20 mg warfarinu týdně a jeho INR bylo po tuto dobu stabilně v terapeutickém rozmezí.

V roce 2012 podstoupil pacient jaterní biopsii, kde byla nalezena těžká fibróza. Pacient tedy souhlasil s terapií PEG-interferonem alfa, ribavirinem a boceprevirem. Tři týdny po zahájení léčby boceprevirem došlo k výraznému poklesu INR do subterapeutického rozmezí, k opětovnému dosažení terapeutické hladiny došlo až po dvou měsících léčby boceprevirem po navýšení dávky warfarinu o 75 % na 26,25 mg warfarinu týdně.

Léčba HCV byla předčasně ukončena již v týdnu 39 kvůli těžké trombocytopenii. Při ukončení léčby boceprevirem byla dávka warfarinu preventivně snížena. Po ustálení hladiny INR pacient nadále užíval 23,75 mg warfarinu týdně, tedy o 37 % vyšší dávku než před léčbou boceprevirem.

Současné podávání bocepreviru a warfarinu může vést k poklesu INR pod terapeutickou hladinu. Na začátku léčby boceprevirem by proto dávka warfarinu měla být navýšena a pečlivě monitorována. Po ukončení léčby je naopak vhodné dávku preventivně snížit, opět za pečlivé monitorace, ačkoli ne zcela na původní hodnoty. Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může velmi podstatně ovlivnit hodnotu INR.

(epa)

Zdroj: Tsiattalos A. S., Patel A. Warfarin and boceprevir interaction causing subtherapeutic international normalized ratio: a case report. J Med Case Rep. 2014 Dec 17; 8: 433; doi: 10.1186/1752-1947-8-433.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů