Přeskočit navigaci

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Některé infekční patogeny mohou indukovat vznik různých typů vaskulitid. Polyarteritis nodosa je systémová nekrotizující vaskulitida často spojená s předešlou virovou infekcí.

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Některé infekční patogeny mohou indukovat vznik různých typů vaskulitid. Polyarteritis nodosa je systémová nekrotizující vaskulitida často spojená s předešlou virovou infekcí. Danou problematikou se zabývali francouzští vědci, kteří popsali hlavní charakteristiky a klinické nálezy vaskulitidy typu polyarteritis nodosa (PAN vaskulitidy) u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Vyšetřovanou skupinu tvořilo 31 pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) vyšetřených v univerzitním centru během let 1990-2009, kteří splňovali kritéria PAN podle American College of Rheumatology and Chapel Hill.

V kohortě 161 pacientů s vaskulitidou asociovanou s HCV splňovalo kritéria PAN celkem 31 (19,2 %) pacientů. Medián věku byl 64,5 roku a 54,8 % tvořily ženy. Ve srovnání s HCV vaskulitidou typu smíšené kryoglobulinemie (MC) měla HCV-PAN vaskulitida těžší a akutněji probíhající začátek, často s horečkou a úbytkem hmotnosti (p < 0,0001), těžkou hypertenzí (p = 0,0006), postižením gastrointestinálního traktu (p < 0,0001), těžkou akutní senzoricko-motorickou multifokální mononeuropatií (p < 0,0001), mikroaneuryzmaty v ledvinách a játrech (p = 0,0002) a elevací C-reaktivního proteinu (p < 0,0001).

Kompletní klinické remise vaskulitidy dosáhlo 79,3 % pacientů s HCV-PAN vaskulitidou oproti 57,5 % pacientů s HCV-MC vaskulitidou (p = 0,050). Multivariantní analýza prokázala, že postižení kůže a vaskulitida typu PAN byly nezávisle spojeny s kompletní klinickou odpovědí na léčbu HCV vaskulitidy. Naproti tomu glomerulární filtrace pod 70 ml/min byla negativně asociovaná s kompletní klinickou odpovědí na léčbu HCV vaskulitidy.

Autoři uzavírají, že s HCV asociovaná PAN vaskulitida tvořila v jejich kohortě 19,2 % případů a projevovala se těžším a akutněji probíhajícím začátkem. Na druhou stranu však vyšší podíl pacientů dosáhl klinické remise.

(mik)

Zdroj: Saadoun D, et al.: Hepatitis C virus-associated polyarteritis nodosa. Arthritis Care Res. Publikováno on-line 27. října 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí