Přeskočit navigaci

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Spojení chronické hepatitidy C (HCV) s častějším výskytem infarktu myokardu a cévních mozkových příhod je dobře známé. Zda existuje také souvislost mezi HCV a rizikem hluboké žilní trombózy (HŽT), však donedávna prokázáno nebylo.

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Práce publikovaná v roce 2015 v časopise Medicine využila k hodnocení vztahu HCV a HŽT data 3 686 pacientů s nově diagnostikovanou HCV z databáze Longitudinal Health Insurance Database 2000. Kontrolní skupinu tvořilo 14 744 pacientů bez HCV nebo HBV infekce, kteří byli náhodně vybráni na základě věku, pohlaví a roku zařazení do registru.

Průměrná doba sledování byla pro skupinu s HCV 5,14 roku a pro skupinu bez HCV 5,61 roku. Incidence hluboké žilní trombózy ve skupině pacientů s HCV byla 7,92 případu na 10 000 pacientoroků, u pacientů bez HCV infekce 3,51 případu na 10 000 pacientoroků (HR =  2,25; 95% CI 1,21–4,21). Riziko hluboké žilní trombózy zůstalo ve skupině pacientů s HCV signifikantně zvýšené i po korekci s ohledem na věk, pohlaví a komorbidity (HR po korekci  =  1,96; 95% CI 1,03–3,73). Celková incidence plicní embolie byla v obou skupinách podobná (HR  =  2,20; 95% CI   0,94–5,14).

Ze závěrů této práce plyne, že v dlouhodobém horizontu je infekce HCV spojena s vyšším rizikem hluboké žilní trombózy.

(epa)

Zdroj: Wang C. C., Chang C. T., Lin C. L., Lin I. C., Kao C. H. Hepatitis C Virus Infection Associated With an Increased Risk of Deep Vein Thrombosis: A Population-Based Cohort Study. Medicine (Baltimore). 2015 Sep; 94 (38): e1585; doi: 10.1097/MD.0000000000001585.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal