Přeskočit navigaci

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Zatímco incidence hepatitidy C od doby objevení HCV výrazně poklesla, u stále většího počtu lidí nakažených před desítkami let dochází nyní k progresi onemocnění.

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Gary Davis a jeho kolegové z Univerzity v Texasu proto vyvinuli matematický model, který má za cíl předpovědět budoucí prevalenci chronické hepatitidy C a souvisejících komplikací, včetně cirhózy, příznaků dekompenzace (ascites, portální hypertenze, krvácení z jícnových varixů) a hepatocelulárního karcinomu.

Dle tohoto modelu pak vědci publikovali následující výsledky:

  • Prevalence chronické hepatitidy C vyvrcholila v roce 2001 (3,6 milionu lidí).
  • Progrese fibrózy byla nepřímo úměrná věku při infekci, takže cirhóza a její komplikace jsou nejčastější po 60. roku věku – bez ohledu na to, kdy k infekci skutečně došlo.
  • Podíl osob s chronickou hepatitidou C, u kterých dojde k rozvoji cirhózy, se odhaduje až na 25 % v roce 2010 a 45 % v roce 2030.
  • Celkový počet lidí s HCV cirhózou se vyšplhá v roce 2020 na 1 milion (což je přibližně o 30 % více než nyní) a poté začne klesat.
  • Míra vzniku rakoviny jater a jaterní dekompenzace poroste i nadále po dobu dalších 10 až 13 let.
  • Nicméně léčba všech HCV infikovaných pacientů v roce 2010 by mohla výrazně snížit riziko nepříznivých klinických výsledků do roku 2020, a to následovně:
  • cirhóza – snížení o 16 %;
  • dekompenzace jaterního onemocnění – snížení o 42 %;
  • rakovina jater – snížení o 31 %;
  • úmrtí související s jaterním onemocněním – snížení o 36 %.

Na základě těchto zjištění došli autoři k závěru, že výskyt HCV cirhózy a s ní spjatých komplikací se bude nadále zvyšovat v průběhu příštího desetiletí a budou jimi postiženi především pacienti starší 60 let. I když současné léčebné schéma významně neovlivní vznik těchto komplikací, širší uplatnění nové antivirové léčby a lepší odpověď na ni by mohla výrazně snížit dopady tohoto onemocnění v následujících letech.

(mik)

Zdroj: Gastroenterology. 2010 Feb; 138 (2): 513–21, 521.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta