Přeskočit navigaci

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Příslušnost k etnické skupině může ovlivnit průběh chronické hepatitidy C a odpověď na léčbu.

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Příslušnost k etnické skupině může ovlivnit průběh chronické hepatitidy C a odpověď na léčbu. V poslední době bylo zjištěno, že u Latinoameričanů je ve srovnání s bělošskou populací odpověď na léčbu horší. V latinoamerické populaci byla také v minulosti pozorována rychlejší progrese fibrózy než u bělochů. V nedávno provedené studii veteránů však nebyl zjištěn žádný rozdíl v poměru fibrózy mezi bělošskou a latinoamerickou populací. Cílem této studie bylo zhodnotit srovnání latinoamerických a bělošských pacientů s chronickou hepatitidou C s ohledem na stadia fibrózy ve výchozí jaterní biopsii.

Od roku 2000 do roku 2006 byla retrospektivně zhodnocena data od 481 bělochů a 472 Latinoameričanů trpících chronickou hepatitidou C. Fibróza byla hodnocena ve čtyřech stadiích za použití skórovacího systému METAVIR, ve kterém skóre 0 znamená nepřítomnost fibrózy, 1 a 2 odpovídá nízkému stupni fibrózy a 3 vysokému stupni, a skóre 4 znamená cirhózu. Steatóza byla hodnocena podle tzv. Bruntova skóre. Pacienti, kteří neměli infekci nebo trpěli jiným jaterním onemocněním, byli ze studie vyloučeni.

Ze 481 bělošských pacientů bylo 58,1 % mužů a 41,9 % žen. Průměrný věk pacientů byl 45,6 roku a průměrná hodnota jejich BMI dosahovala 31,1. Ze 481 bělošských pacientů infikovaných HCV jich bylo z hlediska fibrózy celkem 80 (16,6 %) ve stadiu 0, 183 (38 %) ve stadiu 1, 115 (23,9 %) ve stadiu 2, 22 (12,9 %) ve stadiu 3 a 41 (8,5 %) ve stadiu 4. Mezi 472 latinoamerickými pacienty s HCV byly výsledky pro stupně fibrózy od 1 do 4 (postupně): 85 (18 %) pacientů, 137 (29 %), 103 (21,8 %), 82 (17,4 %) a 65 (13,8 %) pacientů.

Vyšší stupně fibrózy byly zaznamenány u latinoamerické populace ve srovnání s bělošskou populací. Celkem 90 % pacientů bylo infikováno HCV genotypem 1. Bruntovo skóre pro steatózu bylo také signifikantně vyšší u latinoamerické populace než u bělošské populace. Nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma etnickými skupinami v souvislosti s pohlavím, věkem a BMI.

V době stanovení diagnózy HCV měli Latinoameričané pokročilejší stupeň jaterní fibrózy ve srovnání s bělošskou populací, což ukazuje na rychlejší rozvoj fibrózy u tohoto etnika. Dále byla zjištěna vysoká prevalence steatózy u Latinoameričanů ve srovnání s bělochy. Ke zhodnocení rozličných faktorů, jež se uplatňují v průběhu onemocnění chronickou hepatitidou C u latinoamerické populace, bude nezbytné provést další studie.

(jos)

Zdroj: Severity of Liver Disease in Chronic Hepatitis C Patients: Latino versus Caucasian. The 59th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, 2008. Abstrakt č. 1022, prezentováno dne 2. 11. 2008.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

Propuknutí

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma