Přeskočit navigaci

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) je celosvětově 35 milionů, 10–40 % z nich je současně infikováno virem hepatitidy C (HCV) vedoucí k chronické hepatitidě. U pacientů trpících oběma infekcemi dochází ke snížené spontánní clearance HCV, akcelerované jaterní fibróze a snížené odpovědi na antiHCV terapii. Metaanalýza autorů z Kalifornie se pokusila zjistit účinnost léčby akutní infekce HCV pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) u HIV pozitivních pacientů.

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

V rámci metaanalýzy dva autoři nezávisle na sobě prohledali databáze MEDLINE a EMBASE s cílem vyhledat práce publikované v angličtině do roku 2014. Kromě toho prošli i abstrakta z nejdůležitějších konferencí, které se konaly mezi lety 2011 a 2013 a týkaly se jaterních chorob a infekce HIV. Zahrnuty byly originální práce, kterých se účastnilo alespoň 10 dříve neléčených HIV pozitivních dospělých pacientů s akutní hepatitidou C, kteří byli léčeni terapií PEG-IFN a RBV.

Autoři celkem našli 12 studií, které splňovaly zahrnovací kritéria. Celkem se jich účastnilo 450 pacientů. Souhrnná míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) byla 71,4 % (95% CI 64,7–77,4; Q statistika = 22,20, p = 0,023, I2 = 50,44). Rychlé virologické odpovědi (RVR; 7 studií, 196 pacientů) bylo dosaženo ve 47,4 % (95% CI 40,6–54,7) případů, časné virologické odpovědi (EVR; 9 studií, 283 pacientů) dosáhlo 82,8 % (95% CI 67,0–92,0) pacientů. Pravděpodobnost dosažení SVR byla 93,1 % (95% CI 84,9–97,0) u těch, kteří dosáhli RVR (6 studií, 82 pacientů) a 85,9 % (95% CI 78,7–91,0) v případě pacientů s EVR (7 studií, 168 pacientů).

PEG-IFN a RBV jsou efektivní léčbou HIV pozitivních pacientů s akutní hepatitidou C, zvláště pokud dosáhnou RVR nebo EVR.

(epa)

Zdroj: Zhang B., Nguyen N. H., Yee B. E., et al. Treatment of Acute Hepatitis C Infection with Pegylated Interferon and Ribavirin in Patients Coinfected with Human Immunodeficiency Virus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Intervirology. 2015 Sep 25; 58 (4): 242–249. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce