Přeskočit navigaci

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Plošná léčba chronické hepatitidy C (HCV) novými přímo působícími antivirotiky je v některých zemích kvůli špatné dostupnosti nereálná. Autoři z Mexika se proto pokusili definovat přínosy a rizika léčby HCV genotypu 1 proteázovými inhibitory (PI) a určit skupiny pacientů, kteří by mohli z léčby nejvíce profitovat.

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Plošná léčba chronické hepatitidy C (HCV) novými přímo působícími antivirotiky je v některých zemích kvůli špatné dostupnosti nereálná. Autoři z Mexika se proto pokusili definovat přínosy a rizika léčby HCV genotypu 1 proteázovými inhibitory (PI) a určit skupiny pacientů, kteří by mohli z léčby nejvíce profitovat.

Autoři do své studie zahrnuli práce publikované mezi lety 2009 a 2013 v databázích PubMed a EMBASE. Všechny se týkaly dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) při terapii PI nebo výskytu nežádoucích účinků při léčbě PI v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV), ev. srovnání účinnosti léčby PI/PEG-IFN/RBV s léčbou PEG-IFN/RBV.

Celkem bylo analyzováno 33 studií s 10 525 pacienty. SVR byla častěji dosahována u pacientů léčených PI/PEG-IFN/RBV (RR 2,05; 95% CI 1,70–2,48), pacienti již dříve léčení PEG-IFN/RBV přitom z léčby PI/PEG-IFN/RBV profitovali více (RR 3,47; 95% CI 2,78–4,33). Nežádoucí účinky byly častější ve skupině PI/PEG-IFN/RBV (RR 1,01; 95% CI 1–1,03; NNH 77,59), stejně jako procento pacientů, kteří léčbu ukončili (RR 1,69; 95% CI 1,36–2,10, NNH 18). Prediktory dosažení SVR byly přítomnost genotypu IL-28 TT, nečernošská rasa, nízká vstupní virová nálož, nepřítomnost cirhózy, užívání statinů, nedetekovatelná virová nálož během první epizody anémie a v týdnu 2 a nízké hladiny IL-6.

SVR byla častěji dosahována u pacientů léčených PI a u pacientů již dříve léčených PEG-IFN/RBV. Využití specifických prediktorů dosažení SVR by pomohlo identifikovat pacienty, kteří budou z léčby nejvíce profitovat.

(epa)

Zdroj: Manzano-Robleda Mdel C., Ornelas-Arroyo V., Barrientos-Gutiérrez T., et al. Boceprevir and telaprevir for chronic genotype 1 hepatitis C virus infection. A systematic review and meta-analysis. Ann Hepatol. 2015 Jan–Feb; 14 (1): 46–57.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Boceprevir

Boceprevir

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR