Přeskočit navigaci

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Studie OPERA (The Optimized Pegylated interferons Efficacy and anti-Retroviral Approach) byla zaměřena na účinnost a bezpečnost léčby pegylovanými interferony (PEG-IFN) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) a HIV, kteří dříve nebyli interferony léčeni. Podle výsledků studie se zdá, že dvojkombinace PEG-IFN/ribavirin je efektivní i u těchto pacientů.

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Studie probíhala jako multicentrický prospektivní observační kohortový výzkum, kterého se zúčastnilo 98 italských center pro léčbu koinfekce chronickou hepatitidou C a HIV (HCV/HIV). Studie probíhala od dubna 2005 do března 2011 a účastnili se jí dospělí pacienti (n = 1 523) s potvrzenou diagnózou HCV a stabilizovanou koinfekcí HIV, z nichž 1 284 nebylo nikdy dříve léčeno interferonem, a byli tak primárním cílem této studie. Pacienti byli léčeni PEG-IFN α2a nebo α2b v kombinaci s ribavirinem. Výběr konkrétní léčby a dávkování bylo na rozhodnutí daného centra, vždy však bylo v souladu s doporučeními výrobce a odborných společností. Primárním cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response – SVR). Dalšími sledovanými parametry byla rychlost dosažení virologické odpovědi a konečná virologická odpověď na konci léčby.

SVR bylo dosaženo u 40 % pacientů, nejvyšší míra SVR byla pozorována mezi pacienty s genotypem HCV 2 a 3. Pacienti s genotypem HCV 2 nebo 3 zároveň odpovídali na léčbu oproti pacientům s HCV genotypem 1 nebo 4 rychleji. Vyšší míra dosažení SVR byla také spojena s lepší spoluprací pacienta a nižší hladinou HCV-RNA při vstupu do studie.

Výsledky studie OPERA ukazují, že léčba dvojkombinací PEG-IFN/ribavirin je efektivní i u pacientů s koinfekcí HCV/HIV, kteří nebyli dříve interferonem léčeni. Nezávislými prediktory dosažení SVR je genotyp HCV, nedetekovatelná hladina HIV-RNA na začátku léčby a hladina HCV-RNA < 500,000 IU/ml.

(epa)

Zdroj: Carosi G., Bruno R., Cariti G., Nasta P., et al. OPERA: use of pegylated interferon plus ribavirin for treating hepatitis C/HIV co-infection in interferon-naive patients. Antivir Ther. 2014 Feb 28; doi: 10.3851/IMP2757. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci